Novembar

2018

Program: Stipendije Žarana Papić

Dodeljene stipendije – novembar 2018.

Broj stipendija: 3 

1. Stipendistkinja: Ivana Žanić

  • Iznos RSD: 90.000
  • Stipendija se dodeljuje za: pokrivanje dela troškova školarine za doktorske studije na Pravnom fakultetu BU na temu procesuiranja seksualnog nasilja nad ženama u ratu

2. Stipendistkinja: Ana Brkić

  • Iznos RSD: 80.000
  • Stipendija se dodeljuje za: pokrivanje dela troškova školarine na Institutu za psihodramu

3. Stipendistkinja: Marina Ilić

  • Iznos RSD: 80.000
  • Stipendija se dodeljuje za: pokrivanje dela troškova školarine na Institutu za psihodramu