Upravni odbor


Rekontrukcija Ženski Fond – upravni odbor:
Staša Zajović, Žene u crnom, Beograd
Svenka Savić, Ženske studije i istraživanja, Novi Sad 
Snježana Milivojević, Fakultet političkih nauka, Beograd