Program urgentnih grantova


Nestabilan politički i društveni kontekst i stalno kršenje ljudskih prava stvaraju preduslove za  urgentne situacije. S druge strane, to je i obaveza za odgovorne donatore da aktivno reaguju i zauzimaju jasan stav protiv bilo kog oblika nepravde. Najvažnije odlike jedne donatorske podrške su da je brza, blagovremena, svesna konteksta i da odgovara na stvarne potrebe i zahteve ljudi ka kojima je usmerena.

Rekonstrukcija Ženski fond u saradnji sa Urgent Action Fund-om dodeljuje male grantove podrške koji su usmereni na omogućavanje pravovremenih, kratkoročnih intervencija u cilju izgradnje dugoročne strategije za unapređenje ženskih ljudskih prava. Urgentni grantovi se dodeljuju u slučajevima širenja straha i nesigurnosti, kada je novonastala situacija najgrubljeg narušavanja ženskih ljudskih prava, bezbednosti aktivistkinja i diskriminacije po bilo kom osnovu, nepredviđena i vremenski urgentna.

Maksimalan iznos granta je 150.000 din.

Procedura konkurisanja:

  • Molimo vas da podnesete predlog projekta na formularu Rekonstrukcije Ženski fond na srpskom jeziku, sa budžetom u dinarskim iznosima.
  • Formular za konkurisanje za program Urgentnih grantova možete da pronađete ovde.
  • Predlozi projekata se stalno primaju.
  • Urgentni zahtevi se rešavaju u roku od 72 sata.
  • Odluke donosi Upravni odbor za Urgentne grantove
  • Pitanja i nedoumice koje se odnose na pripremu predloga projekta možete uputiti na adresu office@rwfund.org.

Predlog projekta i budžet pošaljite na e-mail adresu office@rwfund.org ili poštom na adresu: Rekonstrukcija Ženski fond, Braće Baruh 6, 11000 Beograd.

U nastavku, pogledajte do sada prihvaćene zahteve i dodeljena sredstva iz programa Urgentni grantovi.

Ukoliko vas interesuje celokupna lista grantova koje dodeljujemo i koje smo do sada dodelile, možete da je pogledate ovde.