Stipendije Žarana Papić


Kratko rečeno, do početka ovih ratova, feminizam je bio nešto kao fenomen pod staklenom kuglom. Organizovale smo diskusije i tako dalje. Međutim, mi nismo shvatale da možemo i politički da delujemo, jer smo bile pod staklenim zvonom Titovog socijalizma koji je potpuno omekšao. Tek su ratovi, pre svega u Hrvatskoj, pa posle toga u Bosni i Hercegovini, učinili da se, posebno na ovoj srbijanskoj strani, feministkinje politički angažuju protiv etničkog čišćenja, protiv militarizma i protiv nacionalizma. Tu su pre svega „Žene u crnom”, zatim Autonomni ženski centar i čak smo 1992. godine osnovale Centar za ženske studije. Kada smo pitale devojke – zašto ste došle u Centar za ženske studije, odgovarale su – hoćemo da mislimo. 

Žarana Papić, feministička antropološkinja, politička aktivistkinja, 1949-2002


Stipendije Žarana Papić – podrška aktivistkinjama/akademkinjama za sticanje znanja i globalnu razmenu u oblastima koje imaju veze sa rodnim/ženskim pitanjima.

Prioritet Ženskog fonda je stipendiranje učesnica u programima koji dugoročno doprinose razvoju znanja u Srbiji o rodnim/ženskim pitanjima (Ženske studije u Beogradu i Novom Sadu), kao i značajni rodni i mirovni programi u inostranstvu (Democracy and Diversity Summer Institute in Wroclaw i  International Institute for Peace Education organized by Teachers College of Columbia University).

Politika RŽFonda je da se sve stipendistkinje obavežu da će kao volonterke pomoći razvoju ženskih inicijativa kojima je njihova ekspertiza potrebna.

Procedura konkurisanja:

Molimo vas da aplikaciju za stipendiju podnesete na formularu Rekonstrukcije Ženski fond na srpskom jeziku, sa budžetom u dinarskim iznosima i da priložite CV. Formular za konkurisanje za program Stipendije Žarana Papić možete da pronađete ovde.

Aplikacije se primaju u toku cele godine.

U roku od dve nedelje dobićete potvrdu e-mailom ili običnom poštom da je vaša aplikacija stigla.

Odluke donosi Upravni odbor, tri puta godišnje u ciklusima februar/juni/novembar.

Rokovi za slanje prijava su kraj januara (za februarsku rundu), kraj maja (za junsku rundu) i kraj oktobra (za novembarsku rundu).

Za jednu studijsku godinu može se samo jednom aplicirati. Aplikantkinja ima pravo da aplicira 3 puta zaredom, nakon čega nema pravo da aplicira jednu kalendarsku godinu.

Pitanja i nedoumice koje se odnose na aplikaciju za stipendiju možete uputiti na adresu office@rwfund.org.

Predlog projekta i budžet pošaljite na e-mail adresu office@rwfund.org ili poštom na adresu: Rekonstrukcija Ženski fond, Braće Baruh 6/41, 11000 Beograd.

Arhivu do sada dodeljenih stipendija “Žarana Papić” možete da pronađete u nastavku.

Ukoliko vas interesuje celokupna lista grantova koje dodeljujemo i koje smo do sada dodelile, možete da je pogledate ovde.