RWFund logo

RWFund logo

Radost ludost 1: Poziv na veče novog ženskog glasa

radost ludost 1

Muzej istorije Jugoslavije, Pesničenje i Rekonstrukcija ženski fond Vas pozivaju na Veče novog ženskog glasa

RADOST LUDOST!

Nastup ženskog hora Kombinat (Slovenija), Pesničenje specijal, ’poetski cegeri’,
posebno vođenje kroz izložbu “Ženska strana”
 
Muzej 25. maj, Botićeva 6
petak 9. jul, od 20 sati
 

Veče novog ženskog glasa pripremili su zajedno nezavisni, angažovani i radoznali autori i autorke iz „nespojivih“ sektora: institucionalnog (MIJ), nevladinog / aktivističkog (Rekonstrukcija) i nesvrstanog umetničkog (Kombinat, Pesničenje). RADOST LUDOST realizujemo sa namerom da zajedničkim snagama, široj javnosti, predstavimo umetnice ’sa periferije’, koje se, svojim specifičnim izrazom i na nekonvencionalan način bave riskantnim temama.

U petak, 9. jula, od 20 do 23 sata – ulaz u “Muzej 25. maj” je besplatan. 

Posebno vođenje kroz izložbu “Ženska strana” – koju su zajedno realizovali Muzej istorije Jugoslavije i Muzej savremene umetnosti – počinje u 20 sati, a nakon toga, u 21 sat, nastupaju ženski hor Kombinat iz Slovenije i pesnicePesničenja. Zbirku ženske aktivističke poezije i poetske cegere dobiće prvih 200 posetilaca ovog neponovljivog programa.

Muzej istorije Jugoslavije (www.mij.rs) u poslednje dve godine osvežio je svoju ponudu i pomerio je ka savremenom i komunikativnom propitivanju naše novije (društvene) istorije i analitičkom sagledavanju njenog udela u našim životima danas. Pored dinamičnih i aktuelnih izložbenih programa razvili smo i brojne programe koji nisu izlagački ali su komplementarni sa našom programskom orijentacijom.

“Ženska strana” prikazuje položaj i ulogu nove oslobođene žene u socijalističkom društvu (40te i 50te godine 20. veka): od aktivnosti Antifašističkog fronta žena (AFŽ) − borbe za ravnopravnost polova i emancipaciju žena − preko pitanja vezanih za ulogu žene u socijalističkoj izgradnji (njihovo uključivanje u posleratnu izgradnju zemlje i društveno politički život), do propagiranja vraćanja žene u klasične porodične okvire. Kustoskinje Ana Panić, Marija Đorgović i Una Popović ispituju ulogu žene u posleratnoj SFRJ kao oblik političke, ekonomske i obrazovne emancipacije, kao i promene u privatnoj sferi života.

Ženski hor Kombinat (http://kombinatke.si) izvodi pesme koje se bave ženskim pitanjem, kao i pesme otpora sa različitih krajeva sveta koje pripadaju  raznim istorijskim periodima.

Ženski hor Kombinat osnovan je 27. aprila 2008. godine u Ljubljani, na dan ustanka u Sloveniji.  Verujući u važnost solidarnosti, socijalnu pravičnost, drugarstvo, odanost ideji, smelost i hrabrost Kombinatorke (u Beograd dolazi 45 horistkinja) su se okupile sa namerom da izvode pesme otpora iz celog sveta. Članice hora su iz svih krajeva Slovenije, starosti između 20 i 55 godina, i različitih profesija – vaspitačice, učiteljice, profesorke, socijalne radnice, arheološkinje, pravnice, sekretarice, računovođe, tehnološkinje, kustoskinje, studentkinje, kantautorke, komunikološkinje, novinarke, ekonomistkinje, naučnice, preduzetnice… Za sebe kažu da nisu nostalgične i da „zvukom ispisuju tradiciju otpora na membranama ušnih školjki“, da „glasom čuvaju sećanje na glas(be)nu tradiciju revolucija“. Pesme koje izvode „za njih nisu samo komponovane reči, već dragocena svedočenja vere u bolji svet. Za sve ljude.“

Pesničenje (www.pesnicenje.org), trening aktivne poezije, jedini je svakomesečni poetski festival u regionu. Nastao kao inicijativa umetničke grupe “Škart” u novembru 2008. godine, ovaj zapostavljeni novoosvojeni prostor je do sada okupio preko 400 pesnica, pesnika, kantautora, ilustratora i ostalih marginalizovanih kreativnih snaga.

Rekonstrukcija Ženski fond (www.rwfund.org) je prva lokalna ženska fondacija u Srbiji. Ona podržava emancipatorski rad žena kroz aktivizam, akademsku razmenu, pacifistički/antimilitaristički angažman, saradnju i solidarnost. RŽfond ima četiri osnovna programa podrške: Ženske inicijativeStipendije Žarana PapićUrgentni grantoviSpecijalni fokus.

Realizaciju programa omogućili: Ministarstvo kulture Republike Srbije, Ministarstvo kulture Republike Slovenije i Rekonstrukcija Ženski fond.

Akcija “Radost ludost” u medijima: