RWFund logo

RWFund logo

Feministički KROS(S)

“Feministički KROS(S)“ je nedelja događaja koji promovišu ženska prava, približavaju feminističku teoriju i praksu i predstavljaju primere ženskog aktivizma, solidarnost ženskih grupa i duh feminističke saradnje fondacije, organizacija, institucija, neformalnih udruženja i aktivistkinja.

feministicki cros(s)


Kako živeti u feminizmu i sa feminizmom, kako feministička teorija u različitim sredinama prolazi test stvarnosti i na koje načine se sukobljava ili prilagodjava svakodnevnom životu? O iskustvima lične borbe i političkog delovanja, feminističkom uticaju, pričaće nekoliko žena iz različitih sredina i profesionalnih iskustava.


26. oktobar, 19.00 razgovor: Lična borba i političko delovanje, KC Rex

Učesnice: Maria Sveland (Švedska), Biljana Stanković Lori (NLO, Novi Sad), Adriana Zaharijević (Centar za ženske studije, Beograd), Christina Wassholm (BeFem, Beograd), Jelena Višnjić (BeFem, Beograd).


28. oktobar, 12.00 promocija publikacije “Solidarnost i feministička politika”, Glas razlike, Medija centar

Učesnice: Katarina Lončarević, Biljana Stanković Lori, Lepa Mladjenović, Zoe Gudović,  Jovanka Brkić, Jelena Višnjić.


30. oktobar, 15.00-18.00 Ženski dan, KC Rex

Radionicu Tai Chi-ja vodi instruktorka Isidora Milošević.


REX (www.rex.b92.net)  je centar za savremenu umetnost i angažovanu kulturnu praksu. Zajednički cilj Rex-ovih projekata je da se osnaže i ohrabre pojedinci, grupe i inicijative da izraze i realizuju svoje ideje, i da, razvijajući razumevanje za društvene odnose, koriste svoje znanje i veštine na kreativni način.

BeFem (www.befem.org)  festival feminističke kulture i akcije,  za cilj ima kako promociju ideja i politika feminizma,  tako i animiranje mladih djevojka i žena da se ukljuce u rad scene i daju doprinos u re/konstrukciji stvarnosti.  Festival nastaje kao potvrda kontinuiteta feminističkog delovanja na ovim prostorima, ali istovremeno otvara  nova polja akcije kroz dijalog i inicijative feministkinja sa različitom istorijom.

Rekonstrukcija Ženski fond (www.rwfund.org ) je prva lokalna ženska fondacija u Srbiji. Kroz svoje programe podržava aktivnosti usmerene na puno ostvarenje ženskih ljudskih prava, akademsku razmenu, pacifistički/antimilitaristički angažman, saradnju i solidarnost.