RWFund logo

RWFund logo

Ann Snitow: Verovati u promenu!

ann_snitow_interview_1


Tokom boravka u Beogradu, profesorka Ann Snitow je posetila i Rekonstrukciju Ženski fond i tom prilikom smo je pitale: Zašto je važno ulagati novac u ženska ljudska prava?

Kroz Stipendije Žarana Papić Rekonstrukcija Ženski fond podržava učesnice u programima koji dugoročno doprinose razvoju znanja u Srbiji o rodnim/ženskim pitanjima, a jedan od značajnih međunarodnih programa je bio Summer Course in Gender Studies & Feminist Theory koji je profesorka Ann Snitow godinama držala na Democracy and Diversity Summer Institute u Krakovu i Vroclavu. Na pitanje Zašto je važno ulagati novac u ženska ljudska prava?, Ann kaže:

“Ženski pokreti su imali i imaju ogroman uticaj na živote svih nas. Postoje hiljade ženskih grupa koje, sve skupa, utiču na političku arhitekturu celog sveta. Te male i siromašne organizacije, sve zajedno, sa to malo novca kojim raspolažu, aktivno menjaju sisteme društvene podrške, društvene odnose, menjaju očekivanja od žena i očekivanja samih žena – a ta očekivanja samih žena su početak, odatle sve kreće, odatle kreće svaki politički angažman – mora postojati nada da je promena moguća.”

ann snitow interview 2

Ann Snitow  je feministička aktivistkinja od l969. godine kada je bila jedna od osnivačica Njujorških radikalnih feministkinja (New York Radical Feminists). Profesorka Snitow je osnivačica “Feminističke radne grupe protiv cenzure” (Feminist Anti-Censorship Task Force), grupe “Nema više dobrih devojčica” (No More Nice Girls) i “Mreže žena Istoka i Zapada” (Network of East-West Women – NEWW). Njeni najnoviji tekstovi i politički rad usmereni su na promene u položaju žena u Istočnoj Evropi.

Ann Snitow je bila u Beogradu zahvaljujući Centru  za studije roda i politike Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu i Misije OEBS u Srbiji .

 


U okviru naše dugoročne akcije OTČEPI SE – UČIPI SE GDE TREBA! prikupljamo sredstava za ulaganje u budućnost ženskih grupa i Rekonstrukcije Ženski fond,  angažujte se i vi i donirajte!
Za održivost rada Rekonstrukcije Ženski fond i mnogih feminističkih i ženskih grupa neophodna je podrška što većeg broja ljudi, kako moralna tako i finansijska!