RWFund logo

RWFund logo

Nova edicija “Izvori epistemologije: kritički život”, prvo izdanje: Edvard Snouden

snowden article


Povodom Dana studenata, 4. aprila, započinjemo novi serijal Izvori epistemologije: kritički život, govorom Edvarda Snoudena na konferenciji Stanje sveta 2015.

Edvard Snouden: Prava koja uživamo kao građani/ke su tajno i na autoritarne načine umanjena, ograničena i preoblikovana, bez našeg znanja ili pristanka. Mi zapravo nemamo izbor. Ako se ne suprotstavimo, ako ne artikulišemo šta ta prava treba da budu, i ako ih ne branimo, ubrzo ćemo otkriti da ih više nemamo.

Glen Grinvold: Da bismo bili razumni građani/ke moramo biti sigurni da naši strahovi nisu zloupotrebljeni i da je naša želja za autoritarnošću, želja da pratimo jake vođe, nešto čemu se opiremo.

Edvard Snouden: Ne morate se složiti ni sa mnom, ni sa Glenom, ni sa novinarima, naučnicima, sudovima, sudijama, ni sa kim – uvek postoji prostor za raspravu, ali moramo biti sigurni da imamo dobre osnove i da su naše rasprave vođene činjenicama. Naše razumevanje sveta se zasniva na činjenicama.


Video titlovan na srpski jezik Uvodni govor Edvarda Snoudena na Konferenciji o stanju sveta 2015:


Celokupan transkript prevoda govora Edvarda Snoudena možete da pronađete ovde.