RWFund logo

RWFund logo

Fokus na Fokus: FAŠIZAM / ФАШИЗЕМ

Rekonstrukcija Ženski fond vam u okviru programa podrške Specijalni fokus predstavlja serijal Minijature o maksi – temama – radio emisije Novinarske asocijacije Rusina. Tema: Fašizam.

FAŠIZAM

Fašizam je, svojom pojavom u prvoj polovini XX veka, toliko uzdrmao svet da je analiza te ideologije išla sa različitih ideoloških strana, i mada postoje izvesne razlike u razumevanju uzroka pojave fašizma, u jednom su različite teorijske škole  ipak bile složne – u njegovoj osudi.

Važno je  podsetiti se, da je tokom uspona fašizma i nacizma najveći deo Evrope ćutao, te  da je kritika stizala samo sa marksističkih pozicija, praktično sve dok fašizam nije krenuo u svoj ratni pohod.

O pojavi fašizma govore filozof Slobodan Sadžakov, aktivistkinja Marija Srdić, sociolog Aleksandar Tomašević, istoričar Mihael Antolović.

Emisiju možete da preslušate ili preuzmete ovde.


 

ФАШИЗЕМ

Фашизем зоз своїм зявеньом у першей половки XX вику на тельо потресол швет же анализа тей идеолоґиї ишла на розлични идеолоґийни боки, и гоч исную даєдни розлики у розуменю причини зявеня фашизму, шицки розлични теорийни школли заж лєм зложни у його осудзованю.

Важне здогаднуц ше же у чаше кед фашизем и нацизем були найпопуларнєйши критика сциговала лєм зоз марксистичних позицийох, а найвекша часц Европи була цихо аж по хвилшку кед фашизем нє рушел до свойого войнового освойованя.

О зявеню фашизму бешедую филозоф Слободан Саджаков, активистка Мария Срдич, социолоґ Александар Томашевич и историчар Михаел Антолович.

Emisiju možete da preslušate ili preuzmete ovde.