RWFund logo

RWFund logo

Fokus na Fokus: LICEULICE protiv femicida

01_NASLOVNA_LuL 036_Sanja Polovina-min


Rekonstrukcija Ženski fond vam predstavlja specijalan broj uličnog magazina LICEULICE, koji smo tokom 2017. godine podržale kroz program Specijalni fokus. LICEULICE broj 36. je adresiralo temu femicida i drugih oblasti rodno zasnovanog nasilja i diskriminacije, nedostatka sistemskog odgovora države i nadležnih organa na sve češće slučajeve u kojima ni višestruke prijave od strane ugroženih žena nisu pomogle da se ispravno procene bezbednosni rizici i potrebu za intervencijom institucija.

LICEULICE podseća: “Statistike kažu da je u poslednjih deset godina 328 žena ubijeno u porodičnom nasilju u Srbiji, a 33 žene samo u 2016. godini. Svaka druga žena je bila izložena nekom obliku nasilja, a čitavih 30 posto među njima teškim oblicima fizičkog nasilja. Posebno zabrinjava izrazito konzervativan, često i otvoreno agresivan stav mladih generacija, od kojih gotovo polovina vjeruje da postoje situacije kada devojka/žena zaslužuje da bude udarena, a 25 posto da bi žene trebale tolerisati porodično nasilje da bi veza opstala.

Aktivistima i organizacijama koje se bave ovim problemom hronično nedostaje podrška medija, kako bi njihova poruka doprla do više ljudi. Nažalost, većina srpskih medija umnožava već postojeće predrasude, otvorene i neosvešćene i mizogine stavove svojim neprofesionalnim i neetičnim izveštavanjem. Diskriminatorski diskurs i govor mržnje uperen protiv žena, kao i uporno relativizovanje krivice nasilnika, čak i kada je reč teškim oblicima nasilja ili ubistvu, su često prisutni u komercijalnim medijima, kao i u političkom životu, što utiče i na pomenute stavove mladih generacija.”

“Budući da svaki broj časopisa Liceulice ima glavnu temu, smatrali smo da bi specijalni broj posvećen ovom problemu, praćen otvorenom debatom uz prisustvo aktivistkinja, stručnjakinja, novinarki, i ako je moguće, samih žena žrtava nasilja, mogao u velikoj meri doprineti senzibilisanju javnosti.”


[Best_Wordpress_Gallery id=”67″ gal_title=”001 LiceUlice”]


Šta bi trebalo da znate o organizaciji Liceulice?

“Organizacija Liceulice od 2010. godine realizuje praktične programe direktne podrške marginalizovanim grupama, sa ciljem njihove veće ekonomske, kulturne i socijalne uključenosti. Program se realizuje kroz više aktivnosti, a najvidljivija od njih je izdavanje magazina Liceulice i njegova distribucija kroz našu mrežu uličnih prodavaca (socijalno ugrožene i marginalizovane osobe), koji zarađuju 50 procenata od svakog prodatog primerka.

Magazin Liceulice uspeo je da se profiliše kao jedinstvena medijska platforma u celom regionu, namenjena afirmaciji aktivizma i promociji vrednosti građanskog društva. Zalažemo se  za prava ugroženih i marginalizovanih grupa i pojedinaca, a protiv nasilja, rasizma i mržnje svake vrste. Krajem 2012. pokrenuli smo i partnerska izdanja u regionu – u Skoplju (Lice v lice), Prištini (Ball’ per ball’) i Sarajevu (Liceulice).

Kroz program “Iz dobrih razloga” organizujemo radionice angažovanog grafičkog dizajna, da bismo provocirali vizuelne odgovore na značajna društvena pitanja.

Magazin Liceulice je i zapažen i uticajan član svetske zajednice uličnih novina (International Network of Street Papers), koja nas je u nekoliko navrata nominovala za najbolje tekstove, fotografije i dizajn.”

Kontakt: redakcija@liceulice.org / www.liceulice.org / www.facebook.com/liceulice / www.twitter.com/liceulice / www.instagram.com/liceulice


Ulični magazine LICEULICE možete kupiti kod uličnih prodavaca koje srećete u gradu ili se pretplatiti na više brojeva.

 

Ukoliko želite baš broj koji se bavio temom femicida, kontaktirajte redakciju.


Naslovna strana: Sanja Polovina

Saradnice/i u ovom broju: Lara Končar, Dina Čubrić, Jelena Lalatović, Vanja Macanović, Tanja Ignjatović, Dragana Nikoletić, Jasna Dimitrijević, Sandra Đurić Milinov, Mirjana Kosić, Aleksa Petković, Staša Mijić, Miloš Janković, Eva Škorić

Dizajn i prelom: Sanja Polovina

Ilustracije: Connie Ma, Andrea Boroš, Jana Vuković, Yataklardan Sokaklara, Christopher Dombres

Fotografije: Goranka Matić, Marko Miletić, Marko Tomašević, Sara Ristić, Mina Šarenac, Neil Moralee, Media Centar Beograd arhiva, Chris Parfitt, Profimedia, Meshae Studios, Julia Isslamow

Urednici: Tijana Spasić, Bojan Marjanović, Milosav Marinović
Koordinatorka programa: Nikoleta Kosovac

Rad sa korisnicima/prodavcima: Milica Martinović, Marko Tomašević, Vuk Vučković

Distribucija: Prihvatilište za odrasle i stara lica (Suzana Milovanović, Stana Budurić); KEC i Udruženje Duša (Boris Pirković); Živimo Zajedno (Dejan Kozić), Udruženje za pomoć MNRO Zvezdara (Olivera Majmarević, Jasmina Erker); Ženska mirovna grupa, Pančevo (Marina Balaž); Udruženje građana sa invaliditetom “Novi horizont”, Borča (Predrag Raković); ŠOSO “Milan Petrović”, Novi sad.

Izdavač: LICEULICE


Do sada u ediciji “Fokus na Fokus”: