RWFund logo

RWFund logo

Konkurs Specijalni fokus – novi rok je 10. oktobar!

spec-fokus-4

Rekonstrukcija Ženski fond vas poziva da pošaljete predlog projekta na konkurs Specijalni fokus.

Često čujemo da teme militarizam, nacionalizam, rasizam nisu danas relevantne. Da li je zaista tako? U situaciji kada nam se ukidaju izborena prava, otimaju prirodna i društvena dobra, kada se ljudi zastrašuju, kada se zahteva poslušnost, kada istorijski revizionizam i spektakl brišu kolektivno sećanje i odgovornost, kada se nameće kolektivna predstava da je militarizacija društva i intenziviranje tzv. „bezbedonosnih mera“ rešenje za ekonomske, socijalne i ostale probleme, kada smo izloženi poplavi lažnih informacija koje skreću pažnju sa gorućih pitanja, kada se drugimai drugačijama negiraju ljudska prava u ime „odbrane“ nacije, države, pa čak i pod krinkom borbe za ženska prava – onda kada podvaljeni biološki rasizam u vidu transfobije deli pokret, toliko toga ima da se uradi, zar ne?

Tražimo projekte koji adresiraju upravo ove i povezane probleme u različitim društvenim sferama (aktivizam, kultura, umetnost, društvena teorija, mediji, sport, obrazovanje, briga o okruženju, migracije itd.), koji razumeju njihove uzroke i posledice.

 Za podršku se mogu prijaviti neprofitne nevladine organizacije i neformalne (neregistrovane) grupe koje vode i/ili u njima aktivno učestvuju žene.

Ovim programom želimo da podržimo politički jasno utemeljene ideje, dinamične inicijative, eksperimentisanje, inovativne pristupe, alternativne prostore, prakse i sadržaje koji kroz prizmu borbe protiv militarizma, nacionalizma i rasizma u svim njihovim oblicima, inspirišu, propituju, bore se protiv depolitizacije i deistorizacije feminizma, prepoznaju slabe tačke i rade na jačanju kapaciteta grupa za nošenje sa ovim problemima, stvaraju prostore za učenje i razmenu, pozivaju na odgovornost, pokreću na delovanje, osnažuju, solidarišu se sa potlačenima, pružaju otpor devastirajućim politikama i narativima i koji doprinose feminističkim i antimilitarističkim borbama.

Očekujemo odvažne, kreativne, provokativne, kritički nastrojene i  metodološki dobro utemeljene predloge koji komuniciraju sa relevantnom zajednicom, odnosno koji stavljaju na sto goruće probleme iz feminističke perspektive.

Posebno se radujemo aplikacijama neformalnih grupa, grupa iz malih izolovanih sredina, grupa koje u svoje okruženje donose kritičku feminističku vizuru, početničkim inicijativama sa jasnom feminističkom i antimilitarističkom politikom.

Molimo vas da se detaljno upoznate sa procedurama i kriterijumima konkursa na RŽF sajtu, gde ćete preuzeti i Formular za apliciranje.

Rok za slanje aplikacija je 10.10.2019.

 


 

Upoznajte se sa nekim od do sada podržanih projekata u okviru rubrike Fokus na fokus: