RWFund logo

RWFund logo

Kritički život 19: Roberto Savijano – Skok u ambis weba

 

roberto-saviano

U novom izdanju iz serijala Kritički život: Izvori epistemologije predstavljamo vam rad Roberta Savijana, italijanskog novinara, pisca, scenariste i esejiste. Pročitajte govor Skok u ambis weba koji je Savijano održao 5. oktobra 2019. na Politehničkom univerzitetu u Milanu. Savijano u ovom govoru promišlja ulogu interneta i društvenih mreža u svakodnevnici društva, u oblikovanju javnog mnjenja i politike, u uticaju na privatnost, kao i istorijski razvoj interneta i njegovih društvenih dimenzija. Savijano se osvrće i na stanovišta brojnih istaknutih ljudi koji su ukazali na ključna pitanja vezana za upotrebu onlajn tehnologija, uključujući Edvarda Snoudena.

Bili su potrebni vekovi da se izborimo da jezik novinarstva javnog ne završi se uvredama, nasiljem, sarkazmom, predrasudama, i sve se to u sekundi srušilo na društvenim mrežama… ništa ovde novo, svaki dan slušamo šta sve društvene mreže dozvoljavaju i kako se grade na tome. Ta promena jezika je jedna deformacija komunikacije svetlosnom brzinom.

Prevod Savijanovog govora možete da pročitate ovde:

kriticki-zivot-Saviano

Ova silna masa informacija koja se proizvodi tera nas da shvatimo da nije aktuelno više tvoje unutarnje stanje. Ovde govorimo o jednoj piramidi koja nam ne dozvoljava da biramo knjige koje želimo, da čitamo novine koje želimo, da slušamo radio stanice koje nije vlast izmanipulisala


Do sada u ediciji Izvori epistemologije: kritički život: