Suzan Strajker: Transrodne studije – zla bliznakinja kvir teorije

Suzan Strajker (Susan Stryker), foto: Muhlenberg.edu

U najnovijem izdanju serijala Feministička čitanka predstavljamo vam prevod teksta Suzan Strajker (Susan Stryker) “Transrodne studije – zla bliznakinja kvir teorije” u prevodu Emilije Epštajn. Tekst je objavljen 2004. godine u GLQ: A Journal of Lesbian and Gay Studies.

“Osvrtom nakon deset godina uviđam da odluka da govorim kroz lik poznatog književnog čudovišta nije predstavljalo samo vid otkrivanja snažnog glasa kroz koji mogu da ponudim jednu od prvih formulacija transrodne teorije, već i da sam se time pozicionirala (ponovo kao Frankenštajnovo čudovište) unutar drame porodičnog napuštanja, fantazije ostvarivanja osvete nad svim ljudima koji su me izgnali, i čežnje za ličnim iskupljenjem.”

“Bilo kako bilo, transrodne studije prate svoju razvojnu liniju i nose potencijal da se uhvate u koštac sa rastućim problemima kritičkog preispitivanja roda i seksualnosti, identiteta, otelotvorenja i želje, i to na načine na koje gej, lezbejske i kvir studije nisu uvek sa uspehom činile.”

Pročitajte ceo tekst ovde!

Prethodno

Milica Tomović i Tanja Šljivar: Život kao topla ljudska priča

ENI HILAR: Kao feministkinje, uvek smo predvodnice

Sledeće