Politika i rezilijencija ženske nevladine organizacije aktivne u oblasti seksualnog nasilja: Iskustvo Incest trauma centra, Beograd, Srbija

21
06

Progresivni pokreti jačaju i održavaju kontinuitet, između ostalog, deljenjem znanja i pravovremenog beleženja rada organizacija. Publikacija „Politika i rezilijencija ženske nevladine organizacije aktivne u oblasti seksualnog nasilja: Iskustvo Incest trauma centra, Beograd, Srbija“ doprinosi upravo ovome, a iako zasnovana na iskustvu rada jedne specifične organizacije, ipak sadrži nizove univerzalnijih informacija i mehanizama primenljivih na srodne organizacije, kao i neku vrstu radne sveske. Ovom prilikom delimo sa vama PDF publikacije uz razgovor sa ko-autorkom publikacije, dr Ljiljanom Bogavac.

DALJE

Dr Margareta Bašaragin – Antifašistkinje Subotice: skojevke, partizanke i afežeovke

09
05

Kako beležiti i deliti lokalnu antifašističku i feminističku istoriju u vremenu koje se opire slušanju i prihvatanju takvih znanja i, štaviše, tendenciozno ih zatire? Da li su možda lokalne priče o antifašistkinjama, u poređenju sa širim i uopštenijim antifašističkim pričama, prijemčivije lokalnom stanovništvu, koje ne može da ostane nemo pred biografijama žena koje su popločale njihove gradove? Upravo ovim povodom razgovaramo sa dr Bašaragin, uz deljenje PDF knjige Antifašistkinje Subotice: skojevke, partizanke i afežeovke, na čemu se svesrdno zahvaljujemo kako dr Bašaragin, tako i Ženskim studijama i istraživanjima. 

DALJE

Ksenija Atanasijević: Etika hrabrosti

05
02

Screen Shot 2019-02-05 at 13.09.06


Ksenija Atanasijević (5. februar 1894. – 28. septembar 1981.) je bila prva docentkinja i prva žena koja je doktorirala na Beogradskom univerzitetu 1922. godine. Diplomirala je čistu filozofiju sa klasičnim jezicima. Na dan njenog rođenja, ponovo vam predstavljamo njenu knjigu Etika hrabrosti”!

DALJE

Kritički život 6: Hana Arent – Izvori totalitarizma

16
02
arent_izvori

„Totalitarne ideje mogu itekako da nadžive pad totalitarnih režima; njihova iskušenja će se javljati kad god se učini nemogućim da se politička, društvena ili ekonomska beda ublaži na način dostojan čoveka.“

DALJE

Rekonstrukcija Ženski fond pomogla objavljivanje Vodiča za štrajk

13
07

VODIČ ZA ŠTRAJK je namenjen zaposlenima koji se na radnom mestu suočavaju sa kršenjem svojih prava na rad i diskriminacijom, sa bezakonjem i bahatošću privredne i političke oligarhije. Upravo u periodu kada sve više ljudi ostaje bez posla u ambijentu partijske troture nad svim segmentima života i rada.

DALJE