RWFund logo

RWFund logo

Jun

Stipendije Žarana Papić februar 2023

DALJE

Oktobar

2022 Program: Stipendije Žarana Papić Dodeljene stipendije – oktobar 2022. Broj stipendija: 4  √ 1. Stipendistkinja: Ana Krstić RSD: 124.000  Stipendija se dodeljuje za pokrivanje celokupne školarine za Master studije roda na Studijama politikologije na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu.  2. Stipendistkinja: Sara Vujović RSD: 124.000  Stipendija se dodeljuje za pokrivanje celokupne školarine za Master studije roda na Studijama … DALJE

Jun

2022 Program: Stipendije Žarana Papić Dodeljene stipendije – jun 2022. Broj stipendija: 1  √ 1. Stipendistkinja: Olivera Vujić RSD: 48.000 Stipendija se dodeljuje aktivistkinji za pokrivanje dela troškova edukacije iz oblasti sistemske porodične terapije.