Jana Korb: Zamislimo još više mogućnosti za budućnost

Jana Korb traga za interdisciplinarnošću i prevazilaženjem tradicionalnih granica kroz kombinovanje fizičkog teatra sa cirkuskim umetnostima, plesa sa akrobatikom na svili i novim medijima… stvarajući duboke, zgusnute i dirljive pozorišne komade – koristeći umeća pokreta na svili kao svoj fizički izraz i narativ. 

Deborah Hunt: Kako ja promišljam naše vreme?

Deborah Hunt je umetnica koja pravi maske i pozorišne lutke, performerka sa preko 45 godina iskustva u stvaranju i izvođenju originalnih pozorišnih dela, uglavnom za odrasle. Poreklom je sa Novog Zelanda, a poslednjih 20 godina živi u Portoriku, gde dalje razvija jedinstven stil maski i predmetnog / objektnog teatra.