Ksenija Atanasijević: Etika hrabrosti

Ksenija Atanasijević (5. februar 1894. – 28. septembar 1981.) je bila prva docentkinja i prva žena koja je doktorirala na Beogradskom univerzitetu 1922. godine. Diplomirala je čistu filozofiju sa klasičnim jezicima. Na dan njenog rođenja, ponovo vam predstavljamo njenu knjigu Etika hrabrosti”!

Kritički život 6: Hana Arent – Izvori totalitarizma

Razumevanje, kao politička kategorija par excellance za Arent, podrazumeva traganje – ne za uzrocima, već za onim elementima koji su, u sasvim konkretnom kontekstu i istorijskom trenutku, svojom kristalizacijom doveli do određenih događaja. Za Arent, ogroman politički ulog ovog procesa je jasan: jer ukoliko uspemo da ono što je naizgled lako otpisati kao Nastavi