RWFund logo

RWFund logo

Čitajte još više!


Knjige i tekstovi

Edukacija za kritične teme je deo programa Specijalni fokus, a publikacije su jedan, dinamičan deo te oblasti. Kakve veze imaju knjige sa jednim fondom: to je sokratovska filantropija, da svi naučimo, kao Creative Commons.  Štampana izdanja šaljemo bibliotekama po Srbiji, u 52 biblioteke koje u paketu pozivamo na aktivizam za ženska ljudska prava šaljući im i Osmomartovsku Mapu koju štampamo i letke za 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama, sve u saradnji sa ženskim grupama. Knjige štampamo u velikim tiražima da bi feministička teorija stala pred i usred glavnog toka pametna i glasna. Virtuelna izdanja su naš prilog budućnosti offline biblioteka.


Pročitajte još u našoj kolekciji “Beležnica”:


Čitajte još više: www.womenngo.org.rs!