RWFund logo

RWFund logo

Rekonstrukcija Ženski fond je prva lokalna ženska fondacija u Srbiji, osnovana 2004.

Misija RŽF je da podrži i održi feminističku političku platformu protiv rata, nacionalizma, rasizma, militarizma, bilo kog oblika diskriminacije i nasilja prema ženama..

Najnovije vesti

CONTENT

Podržite i vi nas!

Donirajte i podržite naše i vaše programe!