RWFund logo

RWFund logo

Institucionalna podrška


Rekonstrukciju Ženski fond su do sada podržali:


2021:

  • Kvinna till kvinna – 19,973 EUR, podrška inicijativama vezanim za žene, mir i bezbednost, 88,388 EUR, podrška kontinuitetu, otpornosti i vidljivosti grupa u kontekstu žena, mira i bezbednosti
  • Oak Foundation/Trag – USD 70,000, generalna podrška
  • Prospera – USD 15,000, podrška kapacitetima RŽF
  • Global Fund for Women – USD 50,000, podrška grupama tokom krize, institucionalna podrška Fondu 
  • Women’s Fund Collaborative – USD 75,000 – podrška kapacitetima RŽF

2020:

2019:

2018: 

2017: 

2016: 

2015:

2014:

2013:

2012:

2011:

2010 (do septembra):

2009:

2008:

2007:

2006:

2005:

2004: