Programi


AKTUELNI PROGRAMI:

programi-banner-zarana

programi-banner-urgentni

programi-banner-fokus

programi-banner-urgentni


PRETHODNI PROGRAMI (do 2015):

programi-banner-inicijative

programi-banner-ogledalo


Procedura konkurisanja:

Molimo vas da podnesete predlog projekta na odgovarajućem formularu Rekonstrukcije Ženski fond na srpskom jeziku (uz svaki otvoreni konkurs priložen je poseban formular), sa budžetom u dinarskim iznosima.

Kako i kada se konkuriše:

Predlozi projekata se stalno primaju.
U roku od dve nedelje dobićete potvrdu e-mailom ili običnom poštom da je vaš predlog projekta stigao.

Odluke donosi Upravni odbor, tri puta godišnje u ciklusima februar/mart, maj/jun, oktobar/novembar, osim u slučaju Urgentnih grantova kada se odluke donose u roku od 72 sata nakon slanja predloga.

Pitanja i nedoumice koje se odnose na pripremu predloga projekta možete uputiti na adresu office@rwfund.org.

Predlog projekta i budžet pošaljite na e-mail adresu office@rwfund.org ili poštom na adresu: Rekonstrukcija Ženski fond, Stevana Sremca 3/19, 11000 Beograd.

U nastavku, pogledajte kompletnu listu svih do sada podržanih projekata i stipendija kroz programe koje predstavlja Rekonstrukcija Ženski fond:

 

 

 

2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 2017 2018 | 2019 | 2020