Septembar

2004

Program: Stipendije Žarana Papić

Dodeljene stipendije – Septembar 2004.

Broj stipendija: 1

1. Stipendistkinje : predavačice i studentkinje “Centra za ženske studije i istraživanje roda”, Beograd

  • Iznos stipendije : 98.590,00 din.
  • Odobreno : Septembar 2004.
  • Stipendija se dodeljuje za : refundaciju dela putnih troškova i troškova hotelskog smeštaja učesnica na poslediplomskom kursu “ Feministička kritička analiza: granice, granične linije i granična područja” na Inter Univerzitetskom centru u Dubrovniku (Hrvatska).