RWFund logo

RWFund logo

Decembar

2005

Program: Podrška ženskim inicijativama

Dodeljeni grantovi – Decembar 2005. 
Broj grantova: 8 

 

1. “SOS za žene i decu žrtve nasilja”, Vlasotince 

 • Din: 249.800,00
 • Naziv projekta: “Slušaj, prenesi, primeni”
 • Cilj projekta : Promocija ženskih ljudskih prava i razvoj ženskih inicijativa za društvene i političke promene.

2. “Bibija”- Romski ženski centar, Beograd 

 • Din: 238.500,00
 • Naziv projekta : Institucionalna podrška
 • Cilj projekta : Omogućavanje stabilnosti rada na započetim i planiranim aktivnostima Romskog ženskog centra “Bibija” s ciljem ostvarivanja ženskih ljudskih prava Romkinja i poboljšanja njihovog društvenog položaja u Srbiji

3. Klub žena “Hera”, Bačka Topola 

 • Din: 250.000,00
 • Naziv projekta : “ I žene glasaju”
 • Cilj projekta : Lobiranje za pokretanje Komisije za rodnu ravnopravnost u opštini Bačka Topola i izrada strateškog plana za rad Komisije

4. Žene na delu za “Queer Beograd kolektiv”, Beograd 

 • Din: 30.000,00
 • Naziv projekta : “Queer Beograd II: Žurke i Politika”
 • Cilj projekta : Ovaj festival predstavlja retku priliku da se uporede situacije i kontrasti u kojima žive marginalizovane osobe na različitim lokacijama

5. Udruženje građana “Esperanca”, Novi Sad 

 • Din: 250.000,00
 • Naziv projekta : “Kuća mira”
 • Cilj projekta : Institucionalna podrška omogućava ostvarivanje misije “Esperance” koja se zasniva na pružanju psiho-socijalne pomoći ugroženim grupama, njihovom osnaživanju i edukaciji, kao i borbi protiv trgovine ljudima, promociji ljudskih prava i mirovnih pokreta.

6. Ženski centar Leskovac 

 • Din: 247.920,00
 • Naziv projekta : “Ženski otpor patrijarhatu, izgradnja mira”
 • “ Supervizija za pomoć pomagačicama”
 • Cilj projekta : Podizanje svesti o uticaju patrijarhata na život žena, podsticanje solidarnosti među ženama, podsticanje žena za preuzimanje odgovornosti aktivnim delovanjem, promocija nenasilja i mirovne politike; podizanje kvaliteta pomoći koje pružaju stručnjakinje i volonterke angažovane na radu SOS telefona.

7. Udruženje Romkinja “Osvit”, Niš 

 • Din: 250.000,00
 • Naziv projekta : “SOS telefon za Romkinje i decu žrtve nasilja”
 • Cilj projekta : Uspostavljanje veze između žrtava nasilja i institucija koje su u mogućnosti da pomognu u rešavanju problema porodičnog nasilja, pružanje podrške i osnaživanje žrtava da izađu iz nasilja. Romkinjama koje ne poznaju dobro srpski jezik i tradicionalno ćute o porodičnom nasilju, pruža se mogućnost da komuniciraju na svom maternjem jeziku i lakše se “otvore” pripadnici svoje nacionalnosti.

8. Autonomni ženski centar, Beograd 

 • Din: 65.283,00
 • Naziv projekta : Pripremne aktivnosti za Kampanju “16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama”
 • Cilj projekta : Skretanje pažnje javnosti na problem nasilja u porodici, kao i podrška donosiocima odluka da se odgovarajućom zakonskom regulativom i drugim mehanizmima, otvoreno suprotstave jednom od najvećih društvenih problema.