RWFund logo

RWFund logo

Decembar

2006

Program urgentnih grantova

Dodeljeni grantovi – Decembar 2006.
Broj grantova:

1. Tanja Antić 

  • Din : 25.571,00
  • Naziv projekta : Obuka za LGBT SOS telefon
  • Cilj projekta : Tanja Antić je izabrana među velikim brojem kandidata/kinja da bude volonterka prvog LGBT SOS telefona u Srbiji, u organizaciji NVO “Gayten”. Na žalost, u odobrenom budžetu za pokretanje SOS telefona, ne postoji stavka koja bi pokrila putne troškove volontera/ki. Obzirom da Tanja nije iz Beograda i mora da koristi međugradski prevoz kako bi dolazila na obuku, odlučeno je da joj se dodeli urgentni grant koji bi pokrio njene putne troškove i sprečio eventualni odustanak od obuke iz finansijskih razloga.
  • Nakon treninga, Tanja će raditi kao volonterka na LGBT SOS telefonu 4 sata tokom nedelje. Tanja Antic je takođe studentkinja Ženskih studija u Beogradu i ovo iskustvo će joj pomoći da u praksi primeni stečena znanja.