RWFund logo

RWFund logo

Novembar

2007

Program urgentnih grantova

Dodeljeni grantovi – Novembar 2007.
Broj grantova: 1  

1. Queeria – Centar za promociju kulture nenasilja i ravnopravnosti, Beograd

  • Din: 33.512,00
  • Naziv projekta: 9. Novembar – Međunarodni dan borbe protiv fašizma i anti-semitizma
  •  Cilj projekta: Hitno reagovanje na relativizovanje i minimiziranje politike naraslog fašizma i njihovih posledica u Srbiji, naročito od strane državnih institucija i njihovih predstavnika. Za zemlju kao što je Srbija, koja prolazi kroz period tranzicije i nosi odgovornost za počinjene zločine u prethodnim ratovima i suočavanja sa tom prošlošću, od ključnog je značaja da upravo Vlada i sve zvanične institucije zauzmu jasan i odgovoran stav protiv fašizma i sličnih tendencija. Obzirom da to u Srbiji nije slučaj, aktivistkinje i aktivisti progresivnog civilnog društva u Srbiji zajedno sa Kvirijom, organizovali su kampanju na Međunarodni dan borbe protiv fašizma i anti-semitizma, jer ukoliko je opšti kontekt obojen odobravanjem klero-fašističke politike, nema napretka ni šenskih ni ljudskih prava uopšte.