RWFund logo

RWFund logo

Novembar

2010

Program urgentnih grantova

Dodeljeni grantovi – Novembar, 2010
Broj grantova: 2

1. Viktimološko društvo Srbije, Beograd

  • Dinara: 150.000,00
  • Naziv projekta: Ne dozvolimo da žrtve nasilja u porodici budu tretirane kao kriminalke, a počinioci kao žrtve! (Deo II, Reakcija na sudsku odluku)

2. Udruženje Roma, Novi Bečej

  • Dinara: 125.000,00
  • Naziv projekta: Siguran prostor za braniteljke ženskih ljudskih prava