RWFund logo

RWFund logo

Februar

2011

Program urgentnih grantova

Dodeljeno – Februar 2011.

Broj grantova:

1. Labris, Beograd  

  • RSD: 98. 500,00 
  • Naziv projekta: Pozorište u akciji – Moć dijaloga
  • Cilj projekta:  Hitno pronalaženje prostora za probe Labrisove predstave koja otvara javni dijalog o pravima i poziciji LGBT osoba, sa fokusom na obrazovni sistem. Urgentnost je prouzrokovana solidarnom i političkom odlukom Labrisa da ne koristi ranije dobijen prostor UK Parobrod iz koga je neposredno pre toga bukvalno izbačena Kontekst galerija.