RWFund logo

RWFund logo

April

2012

Program urgentnih grantova

Dodeljeno – April 2012.

Broj grantova: 2

 1. Romski centar za žene i decu DAJE, Beograd

  •  RSD: 150.000,00
  • Naziv projekta: Solidarno sa stanovnicima Belvila  
  • Urgentna finansijska podrška prinudno raseljenim Romima I Romkinjama iz neformalnog naselja Belvil u Jabučki rit .

2. Klijentkinja SOS telefona iz Velike Plane

  • RSD: 9.000,00
  • Solidarna pomoć za potrebe pokrivanja troškova dolaska veštaka iz Instituta za mentalno zdravlje iz Beograda na suđenje u predmetu oštećene, višegodišnje klijentkinje SOS telefona iz Velike Plane.