RWFund logo

RWFund logo

Jun

2017

Program: Specijalni fokus

Dodeljeni grantovi – jun 2017.

Broj grantova: 8

1. FemSlam football

 • RSD: 300.000,00
 • Naziv projekta: Kick the Ball Against Nationalism

O projektu: “Projekat je zamišljen kao dvodnevni događaj organizovan oko/kroz fudbal – mesto susreta, sigurni prostor za radionice i diskusije, razmenu iskustava i generisanje novih zajedničkih akcija i projekata. Cilj nam je da okupimo LBT žene iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Albanije, Crne Gore, Makedonije i Srbije, žene različitih nacionalnih i seksualnih identiteta i da fudbalu damo novu dimenziju – oslobođenu tereta nacionalizma, međuetničkih sukoba i destruktivnih društvenih fenomena akumuliranih i stalno oživljavanih kroz dnevno-političke teme od ’90ih do danas.”

2.  Feministički fanzin

 • RSD: 178.100,00
 • Naziv projekta:  Feministički fanzin

O projektu:  “Feministički fanzin je štampano i online feminističko glasilo koje kreiraju žene i namenjen je ženama aktivistkinjama, kao i onima koje do sada nisu imale prilike da se bliže upoznaju sa aktivnostima feminističkog i antimilitarističkog pokreta.Još jedan od razloga za pokretanje inicijative za izradu Feminističkog fanzina je i taj da težimo da se u pokret uključe žene čiji su stavovi bliski principima i stavovima feminističkog pokreta, ali koje do sada nisu imale prilike da se bliže upoznaju sa aktivnostima istog. Veliki broj aktivnosti feminističkog pokreta u Beogradu, a naročito u manjim mestima širom Srbije skoro da nije uopšte medijski propraćen, te je ženama informisanje značajno otežano. Smatramo da postojanje ovakvog glasila otvara mogućnosti za sticanje informacija, ali istovremeno i za potencijalno uključivanje zainteresovinh žena koje do sada nisu imale znanja o tome da ženske-feminističke organizacije uopšte postoje u njihovim mestima/gradovima ili čime se bave i kako do njih doći.”

3BeFem, feministički kulturni centar

 • RSD: 153.000,00
 • Naziv projekta: BeFem festival 2017 “Feminističke letnje igre

O projektu:  “BeFem 2017, kao i sve inicijative u organizaciji BeFem feminističkog kulturnog centra, nastaje kao reakcija na društvene odnose u kojima sve više raste intervencija nacionalističkih i konzervativnih tendencija, a patrijarhat snažno određuje živote žena i muškaraca. U okruženju ograničavanja stečenih prava, suzbijanja slobode izražavanja i uspostavljene kontrole nad javnom reči, BeFem je autonomni prostor koji otvara mogucnost da se čuju alternativni, i inače marginalizovani glasovi.”

4Savez antifašista Srbije

 • RSD: 291.000,00
 • Naziv projektaPojmovnik Antifašističke Borbe II – Sećati se: čega, kako i zašto?

O projektu:  “U situaciji kakva je danas, kad se jugoslovensko antifašističko nasleđe sve više potiskuje, briše ili čak kriminalizuje, POJMOVNIK ANTIFAŠISTIČKE BORBE II – Sećati se: čega, kako i zašto? (radni naziv) proizilazi iz potrebe da se razjasne osnovni istorijski pojmovi u vezi s antifašizmom, fašizmom i nacizmom, i namenjen je prvenstveno široj javnosti. U Pojmovniku će osim pojmova koji su važni za jugoslovensko antifašističko nasleđe, biti zastupljeni i pojmovi koji su vezani za evropsku dimenziju antifašizma, drugih antifašističkih pokreta (poput, italijanskog, francuskog, poljskog) i različitost društveno-političkih pozadina za svaki od njih.“

5. Asocijacija Nezavisna kulturna scena Srbije

 •  RSD: 290.000,00
 • Naziv projektaKaravan SREĐIVANJE DVORIŠTA

O projektu: “Karavan Sređivanje dvorišta je putujuća dijaloška platforma koja preispituje mogućnosti građanske participacije i otvara različita pitanja delovanja pojedinaca/pojedinki, kao i nezavisnih kulturnih organizacija, u javnoj sferi. Tokom Karavana, istražujemo kako pojedinci/ke i organizacije civilnog sektora u četiri grada u Srbiji, kroz umetničke projekte, akcije i programe, uzimaju ulogu aktivnih boraca i borkinja protiv ideoloških matrica arhaičnog nacionalizma i klerofašizma, operacionalizovanih i obezbeđenih kroz delovanje uzurpiranih institucija i medija. Koji su izazovi i prepreke s kojima se suočavaju akteri scene i na koji je način moguće prevazići probleme, umrežiti se i zajednički delovati ? Ideja je da se sama forma otvorenog dijaloga unapredi i izađe iz standardizovanih okvira uvođenjem performativnog elementa –Umetnobila u kojem će biti sagovornice i sagovornici odabrani po određenim temama. Uz podršku Umetnobila, Karavan putuje po Srbiji, a dijalozi se organizuju u formi plenuma na glavnim gradskim trgovima ili drugim javnim prostorima. Pitanja mogu postaviti svi, a odgovore tražimo zajedno.“

6. Slobodna zona, Beograd

 • RSD: 300.000,00
 • Naziv projekta: 13.filmski festival Slobodna zona

O projektu: “13. Filmski festival Slobodna zona prikazaće 25 filmova koji predstavljaju vrhunska ostvarenja savremene angažovane kinematografije, u tri grada- Beogradu, Novom Sadu i Nišu, u ukupno 7 bioskopa. Kao i svake godine, cilj festivala je da se kroz popularizaciju art house kinematografije podigne svest javnosti, a posebno mladih, o položaju osetljivih društvenih grupa u kontekstu rastućeg nacionalizma u Srbiji i regionu, ali i šire. Stavljajući akcenat na celovečernje dokumentarne, ali i angažovane filmove, festivalski filmski program rasvetljava aktuelna društvena pitanja istražujući njihov lokalni ali i globalni ekonomski, politički i kulturološki kontekst i inspiriše publiku na aktivan i kritički odnos prema sopstvenoj zajednici”.

7. Udruženje građana “Centar za unapređenje društvene svesti

 • RSD: 284.000,00
 • Naziv projektaA šta bi ti?

O projektu:” “A šta bi ti?” je serijal od 4 kratka video dokumentarca u formi psihološkog eksperimenta o sagledavanju tuđih nedaća i (ne)razvijanju empatije prema ljudima koji su u ovom trenutku, ili su nekad bili izbeglice. Promišljanje o tome “šta bih ja radila da sam na njihovom mestu?” postoji još od ratova na teritoriji bivše Jugoslavije i vremena kada su izbegle osobe raznih nacionalnosti, ali gotovo istih sudbina, dolazile u izbeglički dom nedaleko od kuće jedne od autorku dokumentaraca. Prijateljstva sa mnogima od njih, a neka koja se i danas neguju uprkos tome što mnogi od njih odavno ne žive u Srbiji, donela su toj autorki predstavu o njima zbog kojih nikada nije mogla da razume ljude koji su sa neprijateljstvom i ogorčenošću, gledali na izbegle iz bivših jugoslovenskih republika.”

8. Alternativni centar za devojke

 • RSD: 300.000,00
 • Naziv projekta: Laboratorija vesti i dogadjaja

O projektu: “Suočene sa fabrikovanjem vesti i događaja kojima građanke i građani ne mogu da utvrde/saznaju poreklo, tačnost informacija, kao i njihovu namenu – odlučile smo da istražimo izvore i moguće medijske uzore današnjih medijskih manipulacija i pokušaja instrumentalizacije svesti u svrhu ratnohuškačke politike. S toga ćemo tokom istraživanja uporediti novinski (medijski) materijal iz istorijskih arhiva i biblioteka na području grada Kruševca za period 1996. – 1999. sa aktuelnim naslovima u štampanim i elektronskim izdanjima na lokalu danas.”