RWFund logo

RWFund logo

Septembar

2019

Program urgentnih grantova

Broj grantova: 1

Žene u crnom

RSD: 30.000

Kontekst: Od podnošenja krivične prijave za polno uznemiravanje protiv bivšeg gradonačelnika Brusa, Milutina Jeličića Jutke, Marija Lukić je konstantno izložena javnim pretnjama i uvredama, a zloupotrebljene su i njene fotografije i lični podaci iz zdravstvenog kartona. Jutki je vraćen odbornički mandat, što otvara mogućnost njegovog reizbora za gradonačelnika, čime se ženama koje su preživele seksualno nasilje šalje opasna poruka da, ukoliko nasilje prijave, neće biti ozbiljno shvaćene. U ovakvoj situaciji bilo je neophodno organizovanje civilnog društva koje će pratiti suđenje kao podrška Mariji Lukić, ali i kao ohrabrenje drugim ženama koje su doživele seksualno nasilje da prijave nasilnike. Ovim grantom Rekonstrukcija Ženski fond je podržala odlazak aktivistkinja na ročište održano u Kruševcu.