RWFund logo

RWFund logo

April

2020

Program urgentnih grantova

Broj grantova: 2

Združena akcija Krov nad glavom, Beograd

RSD: 150.000

Ističući kako je COVID19 kriza dodatno marginalizovala i inače prekarne grupe, ljude bez doma, ljude iz neformalnih i prenaseljenih naselja, kao i druge obespravljene i osiromašene građane, ali i prepoznajući neadekvatan i diskriminatoran odgovor nadležnih insitucija, Združena akcija Krov nad glavom tokom vanrednog stanja organizovala je volontersku mrežu za pružanje podrške ugroženima.

Ovim grantom RŽF je podržala ZA Krov nad glavom u nabavci potrepština za ugrožene porodice, smatrajući da podrška koju ova organizacija pruža na terenu prevazilazi humanitarnu pomoć i ukazuje na goruća pitanja pre svega vezana za pitanja nedostupnosti stanovanja, probleme sa izvršiteljima i pogubne posledice kontinuirane sistemske diskriminacije i tlačenja.

Udruženje Romkinja NADA, Aleksinac

RSD: 139.200

Usled porasta broja ljudi zaraženih virusom COVID19 u Aleksincu i okolini, UR NADA prepoznala je neophodnost obezbeđivanja higijenskih sredstava u romskoj zajednici u okolini Aleksinca radi prevencije širenja virusa.

Ovim grantom RŽF je podržala UR NADA u volonterskoj akciji distribucije higijenskih paketa za 80 porodica u romskom naselju u Žitkovcu i Prćilovici. Akcija je izvedena u saradnji sa grupom Opre Roma Aleksinac. Akcija podele paketa obuhvatila je i upoznavanje zajednice sa ključnim informacijama vezanim za preventivne mere, koje su brojnim porodicama nedostupne s obzirom na to da žive bez pristupa sredstvima informisanja, što dodatno podcrtava marginalizovanost Romkinja i Roma koja se u vreme pandemije intenzivirala u ogoljenijem obliku.