RWFund logo

RWFund logo

Jun

2021

Program urgentnih grantova

Broj grantova: 1

Centar Živeti uspravno, Novi Sad

RSD: 143.415

Dodeljeni grant namenjen je pokrivanju 331 sata usluge personalne asistencije dvema aktivistkinjama Centra Živeti uspravno kojima je potreba celodnevna asistencija. Grant dodeljujemo u sklopu širih težnji da podržimo samostalan život osoba sa invaliditetom, kao i dalje napore aktivistkinja da se ovo pitanje sistemski reši.