RWFund logo

RWFund logo

Novembar

2021

Program urgentnih grantova

Broj grantova: 2

Žene u crnom, Beograd

RSD: 105.000

Nakon desničarskog napada i vandalizovanja prostorija udruženja, RŽF podržava grupu Žene u crnom u unapređenju sigurnosnih mera i saniranja nastale štete, u sklopu širih težnji fonda za podršku bezbednosti aktivistkinja.

Polet, Kraljevo

RSD: 149.600

Nakon što je u drugoj polovini 2020. godine upetostručen broj ranih/prisilnih brakova u Kraljevu u odnosu na isti period prethodne godine i nakon što je nastavljeno beleženje rasta ranih/prisilnih brakova u romskoj populaciji, kao rezultat koreliranja socio-ekonomskih i pandemijskih okolnosti, udruženje Polet organizuje niz interventnih aktivnosti u cilju amortizacije situacije i doprinosa sprečavanju ovog problema.