RWFund logo

RWFund logo

Septembar

2021

Program urgentnih grantova

Broj grantova: 1

Centar Živeti uspravno

RSD: 149.998

Usluga personalne asistencije i dalje nije dostupna svima kojima je potrebna, u onom obimu u kom je potrebna, iako predstavlja preduslov za samostalan život osoba sa invaliditetom. RŽF ovim grantom pruža podršku Centru “Živeti uspravno” u dugogodišnjem obezbeđivanju ove esencijalne usluge praćene ključnim zagovaračkim procesima usmerenim ka usklađivanju zakonodavstva i praksi sa potrebama korisnica/ka.