RWFund logo

RWFund logo

Decembar

2022

Program urgentnih grantova

Broj grantova: 3

DAH teatar, Beograd

RSD: 108.160

Ovim grantom podržale smo DAH teatar da organizuju gostovanje iranskih umetnica Mašad Afšar i Mašid Torkan, autorki filma Razumevanje ženskog aktivizma u Iranu kroz film, koje su gostovale tokom prologa festivala Umetnost i ljudska prava. Gostovanje iranskih umetnica posebno je važno u kontekstu aktuelnih i intenziviranih kršenja ženskih prava u Iranu i internacionalnog razumevanja i solidarnosti sa ženama u Iranu. 

Žene za mir, Leskovac

RSD: 150.000 

Nakon što su izložene napadima lokalnih moćnika i predvodnika lokalne vladine-nevladine organizacije, aktivistkinje organizacije Žene za mir ostale su na minimumu sredstava za rad, dok preti opasnost da uskoro ostanu bez ikakvih sredstava. RŽF ovim grantom pruža organizaciji podršku u urgentnom premošćavanju kriznog perioda.

Dečji centar, Zaječar

RSD: 84.900

Nakon godina sukoba sa gradom usled svog progresivnog delovanja, udruženje je, zajedno sa udruženjem L-Down, putem sudskog izvršenja isterano iz prostorija grada koje su im bile dodeljene na korišćenje i sada mora da obezbedi sredstva za privatno iznajmljene prostorije. Ovim grantom RŽF pruža podršku udruženju u vidu tromesečne kirije radi neometanog nastavka rada.