RWFund logo

RWFund logo

Jul

2022

Program urgentnih grantova

Broj grantova: 1

Žene u crnom, Beograd

RSD: 150.000

Ovim grantom RŽF podržava aktivistkinje Mreže Žena u crnom za odlazak u Srebrenicu na obeležavanje godišnjice genocida, kao i za obeležavanje godišnjice mirovnim performansom u Beogradu. Podrška suočavanju sa ratnom prošlošću, a posebno sa odgovornošću za genocid u Srebrenici i dalje je ključan element mira u regionu.

Romski centar za žene i decu Daje, Beograd

RSD: 150.000

Ovim grantom RŽF podržava aktivistkinje grupe Daje, terenski izrazito aktivne organizacije, u naporima za suzbijanje i prevenciju daljeg širenja zaraznih bolesti u podstandardnim naseljima. Osim što predstavljaju direktnu podršku marginalizovanoj zajednici, ove aktivnosti su i ukazivanje pažnje na dodatno osiromašenje romskih zajednica, dodatnu marginalizaciju kroz nepružanje adekvatne zdravstvene nege, a saniranje situacije ujedno je preduslov za nastavak neometanog terenskog rada organizacije Daje u ugroženim područjima na podršci ženama i deci i razvijanju emancipatorskih mehanizama.