RWFund logo

RWFund logo

Jun

2022

Program urgentnih grantova

Broj grantova: 1

Sindikat Sloga VALY doo, Valjevo

RSD: 90.000

Ovim grantom RŽF pruža podršku članicama sindikata, tekstilnim radnicama, koje kroz kolektivnu tužbu tuže poslodavca za neisplaćene radne subote, a kojima je sud odredio da urgentno pokriju troškove veštačenja. Smatramo da bi eventualna presuda u korist radnica, za šta je veštačenje jedan od ključnih elemenata, koristila ne samo ovim radnicama, već i drugima koje bi mogla da podstakne da se udruže za ostvarenje svojih prava, pogotovo u marginalizovanom i eksploatatorskom tekstilnom sektoru.