RWFund logo

RWFund logo

Jun

2023

Program urgentnih grantova

Broj grantova: 2

1. Udruženje „Čini dobro“, Beograd

RSD: 140.000

Grant pokriva obilazak dece izbegle iz Ukrajine koja žive u prihvatnom centru u Vranju, kao i organizaciju aktivnosti za decu.

2. Centar Živeti uspravno, Novi Sad

RSD: 150.000

Ovim grantom pruža se doprinos u kontinuitetu podrške u donošenju odluke/peer podrške devojci sa Daunovim sindromom. Ova vrsta podrške ključna je u samostalnom životu osoba sa invaliditetom.