Generalna podrška


Fleksibilna generalna podrška daje grupama više slobode i mogućnosti da budu kreativne i inovativne u planiranju svojih aktivnosti, kao i u procesu prikupljanja sredstava od drugih donatora. Rekonstrukcija Ženski fond je kao deo svog Strateškog plana donela odluku da od početka 2014. godine uđe u probnu fazu partnerstva u vidu jednogodišnje generalne podrške pojedinim grupama sa kojima kontinuirano saradjujemo i koje imaju programe za koje smatramo da je važno da se održe i dalje razvijaju. Za ovaj program ne postoji konkurs, dolazimo do partnerskih organizacija kroz istraživački i terenski rad.

Do sada smo podržale:


2022

2021

2020

Specijalna COVID podrška 

 


2019


2018

 


2017


2016


2015


2014