RWFund logo

RWFund logo

Program podrške aktivizmu mladih žena “Ogledalo”


ZAŠTO

Suočene/i smo sa kritičnim trenutkom narastajuće socijalne, ekonomske i bilo koje druge nepravde,  partokratije, verskog fundamentalizma, regrutovanja mladih u desničarske organizacije koje zagovaraju i demonstriraju visok stepen diskriminacije i nasilja prema različitostima. U takvom kontekstu mlade žene su veoma često izložene višestrukoj diskriminaciji – zato što su žene, zato što su mlade, a stvari se dodatno komplikuju ukoliko imaju drugačije etničko, nacionalno, klasno poreklo, drugačiju seksualnu orijentaciju, sposobnost ili bilo koje drugo lično svojstvo.

Rekonstrukcija Ženski fond mlade žene i mlade osobe ženskog roda (u daljem tekstu mlade žene) smatra nositeljkama i akterkama društvenih promena. Program OGLEDALO želi da podstakne i podrži udružene mlade žene, uzrasta od 16 do 30 godina, širom Srbije, da aktivno učestvuju u odlukama koje utiču na njihove živote. Program je zamišljen da pruži dostupnu, fleksibilnu, stratešku podršku neprofitnim nevladinim organizacijama i neformalnim (neregistrovanim) grupama koje vode mlade žene, inicijativama i širokom spektru aktivnosti usmerenih na njihove stvarne potrebe, interesovanja, prioritete, a u cilju društvenih promena kako u sredinama u kojima žive, uče i rade, tako i šire.

Ovaj program je namenjen pre svega mladim ženama koje kritički promišljaju stvarnost, zauzimaju jasan stav u odbranu svojih prava, ne boje se suočavanja i borbe protiv različitih oblika nepravde, koje bes zbog iste pretvaraju u kreativnu akciju, koje ne idu “niz dlaku”, koje žele da menjaju ono što ih “žulja”.

KO

Za podršku se mogu prijaviti  neprofitne nevladine organizacije i neformalne (neregistrovane) grupe (u daljem tekstu GRUPE) koje vode i u njima aktivno učestvuju mlade žene od 16 do 30 godina.

ŠTA  

DA:

 • Grupe koje vode mlade žene od 16 do 30 godina
 •  Projekti koje su kreirale i sprovode ih mlade žene (u grupama i aktivnostima mogu učestvovati i muškarci, kao i žene starije od 30 godina, ali ne kao glavni/e i brojniji/e nositelji/ke projekta i aktivnosti u njemu)
 • Projekti i grupe sa autentičnim, inovativnim i kreativnim pristupom javnosti, usmereni na postizanje rodne, rasne, socijalne, ekonomske, seksualne i svake druge pravde
 • Projekti i grupe koji podstiču solidarnost među različitim ljudima, koji pokazuju spremnost za saradnju sa ostalim organizacijama za ženska ljudska prava i socijalnu pravdu
 • Širok spektar aktivnosti usmerenih na  teme/probleme  koje mlade žene prepoznaju kao značajne , lokalno i šire
 • Predlozi projekata sa realističnim budžetom koji ne prelazi maksimalan iznos podrške od 150.000 RSD

NE:

 • Projekti i grupe koje vode muškarci (muškarci mogu učestvovati kao saradnici na projektu)
 • Projekti i grupe koje vode žene starije od 30 godina, bez obzira da li rade sa mladima, za to postoje drugi programi RŽF-a (žene starije od 30 godina mogu učestvovati kao saradnice na projektu)
 • Projekti koji ne doprinose postizanju rodne, rasne, socijalne, ekonomske, seksualne i svake druge pravde
 • Projekti političkih partija (i njihovih podmladaka, foruma žena, itd.), verskih organizacija, desničarskih organizacija, profitnih organizacija, državnih institucija.
 • Javne institucije, npr. škole, ustanove kulture i umetnosti, itd. ne mogu biti nositeljke projekta, već isključivo eventualne saradnice grupama mladih žena
 • Projekti pojedinki, kao ni stipendije, akademska istraživanja, putni grantovi za međunarodna i studijska putovanja odnosno putni troškovi koji nisu u najdirektnijoj vezi sa realizacijom projektnih aktivnosti
 • Projekti usmereni na humanitarnu i zdravstvenu pomoć, posledice elementarnih nepogoda, mikrokredite
 • Projekti usmereni na operativne troškove kao npr. rentu, adaptaciju i održavanje prostora, plate/honorare. Odnos ovih troškova u odnosu na ukupan budžet može biti maksimalno 30%

                                                        

VAŽNO

U slučaju da dobijemo više predloga koji u potpunosti zadovoljavaju uslove konkursa, a da zbog ograničenih sredstava nismo u mogućnosti sve da podržimo, solidarno ćemo prednost davati grupama koje imaju manjak finansijskih i organizacionih mogućnosti usled nerazvijenosti okruženja u kojem žive i rade ili zbog diskriminacije kojoj su izložene na osnovu sadržaja kojima se bave.

KAKO…

Se prijaviti: Vaš predlog projekta treba poslati na prijavnom formularu koji možete preuzeti ovde ili nas pozvati sa zahtevom da vam formular pošaljemo poštom. Kompletno popunjen formular treba poslati ili elektronski na: office@rwfund.org

ili  običnom poštom na sledeću adresu: Rekonstrukcija Ženski fond, Stevana Sremca 3/19, 11 000 Beograd.

Nakon toga dobićete potvrdu da je vaš predlog projekta stigao. Ukoliko u roku od 7 dana od slanja vašeg predloga ne dobijete ovu potvrdu, pišite nam da proverite da li je aplikacija uopšte stigla do nas.

…Se donose odluke: Tim RŽF-a prima sve predloge projekata i proverava da li se uklapaju u osnovne kriterijume. U slučaju da su potrebne dodatne informacije, kontaktiraćemo osobu/e navedenu/e kao odgovornu/e za projekat, kao i osobu/e navedenu/e kao preporuka za vaš projekat ili grupu. Sve aplikacije koje ispunjavaju osnovne uslove, šalju se na razmatranje i konačno odlučivanje Odboru, posebno izabranom za program OGLEDALO.

Arhivu do sada dodeljenih grantova iz programa “Ogledalo” možete da pogledate u nastavku.

Ukoliko vas interesuje celokupna lista grantova koje dodeljujemo i koje smo do sada dodelile, možete da je pogledate ovde.