Uključite se!

Šta je feministička filantropija?

Mislim da žene i feministkinje rade na stvaranju prostora koji su pravedniji za celu zajednicu, one daju ideje o organizaciji rada, koordiniraju akcije, menjajući možda ne samu kulturu, ali sasvim sigurno način ponašanja u smislu nenasilja, nenasilne metodologije, uzimajući u obzir dobrobit svih. Mislim da je to važno, zato što su upravo žene te koje najbolje znaju šta se dešava u njihovim zajednicama, pošto ne samo da čuju već i na svojoj koži osećaju šta je sve to što treba promeniti… Radije ne bih pominjala konkretne detalje, jer ono što moramo da menjamo jesu modeli – moramo da promenimo postojeći sistem, kako bismo došle do nekog boljeg koji bi omogućio svima da budu srećni, i to nam je cilj…

Nemamo neku preciznu definiciju, jer smatramo da je ta definicija u nastajanju i da je stvaraju upravo ženski fondovi. Ali, jasan je način na koji se povezujemo sa donatorima, u ovom slučaju sa individualnim donatorima, a to je po osnovu političke svesti o potrebi menjanja sveta putem ženskih i feminističkih pokreta

Sara Mandujano, fondoalquimia.org