Kako da se uključite?


Rekonstrukcija Ženski fond: feministička filantropija!

Rekonstrukcija Ženski fond je posvećena razvoju programa promocije i vidljivosti feminističkog aktivizma i politike, obrazovanja za kritične teme, kao i povezivanja, saradnje i javnog zagovaranja. U okviru toga, jedan od naših prioriteta je program Feminističke lokalne filantropije koja podstiče ljude da ulažu u bolju budućnost, da zajedno gradimo odnose koji se zalažu za ravnopravnost, solidarnost, transparentnost i humanost.Ulažući novac za društvene promene, menjamo svet. Žene najbolje znaju šta se dešava u njihovom okruženju, pošto ne samo da čuju već i na svojoj koži osećaju šta je sve to što treba promeniti. Menjamo  postojeći sistem, kako bismo došle do nekog boljeg koji bi omogućio svima da budu srećni, i to nam je cilj.

Tokom razvoja programske linije Feministička filantropija, istražujemo, osluškujemo i primenjujemo šta i kako je najbolje da prikupljamo novac za žene i ženske grupe.

Potrebno je da ljudi obrate pažnju na značaj jedine lokalne ženske fondacije, koja tokom svih 13 godina rada distribuira novac širom Srbije. Potrebno je i da se mi otvorimo ka drugima, podelimo naša iskustva i potrebe, a potrebno je i da nas čuje veći broj ljudi koji sa malo ulaganja mogu da održe rad neke ženske grupe, podrže stipendiju za neku ženu, ili ulože u akcije koje mnogo znače.

Kako da se uključite?

Sestre to rade najbolje

Trudimo se da podržimo konkretnu osobu, porodicu ili datu situaciju u kojoj se neka osoba, kolektiv nađe.

Kako da sestre to rade najbolje?

U okviru našeg programa feminističke filantropije pokrećemo edukativnu kampanju KAKO DA SESTRE TO RADE NAJBOLJE. Cilj kampanje je da problematizujemo pitanje novca koji je javan i gde se on troši a da se isto zapitamo gde individualno možemo da damo novac.

Donatorske večere

Svakog meseca imamo donatorske večere koje pravimo da se povežemo sa prijateljicama i prijateljima, da upoznamo neke nove ljude koji dodju sa našim prijateljicama/prijateljima otvara nam nove vidike! Razmena informacija i saveti su dragoceni. Srećne smo i kad posle druženja imamo nove individualne donatorke i donatore koje i koji veruju u naše napore da menjamo svet u kome žene treba bolje da žive. Zato male donacije a više ljudi čine naš krug snažnim i važnim, te i vas pozivamo da nam se odazovete i donirate!

Radost ludost!     

…organizujemo u nameri da zajedničkim snagama, uz pomoć prijatelja i prijateljica sa nezavisne kulturne scene i javnih institucija, široj javnosti predstavimo umetnice i umetničke inicijative koje se svojim specifičnim izrazom i na nekonvencionalan način bave društvom i životnim izazovima. Otvaramo javne prostore za razmenu, druženje, solidarne akcije, umrežavanje ali i za radovanje i ludovanje. U trenutku kada u državi imamo malo prostora da se radujemo – mi se opredeljujemo da ludujemo!

One nas inspirišu i motivišu

U okviru feminističke filantropije koju Rakonstrukcija Ženski fond razvija, imamo prilike i da čujemo glasove žena koje su iz raličitih profesija odgovorile na ovu temu. Važno nam je da promovišemo žene i njihove životne i kreativne poduhvate i njihova razmišljanja kada je u pitanju doniranje, solidarnost, vidljivost.

Newsletter

Način da informišemo, povežemo, predstavimo naš rad ali i grupe i akcije koje podržavamo. Objavljujemo ga tri puta godišnje i možete ga videti na našem sajtu.


Zašto je važno da postoje ženske feminističke fondacije? 

Pa, feminističke fondacije su generalno vrlo važne za finansiranje istraživanja o ženama i predstavljanje ženskih pitanja u javnosti, za postavljanje specifičnih pitanja koja su od značaja za žene, bilo da se radi o bezbednosti ili ravnopravnosti, diskriminaciji, pismenosti ili ženskom zauzimanju položaja političke moći i zastupljenosti žena u nacionalnim skupštinama, na primer, pa mislim da bi sva ova pitanja trebalo izučiti – i mislim da bi trebalo formulisati politiku na osnovu njih. Takođe mislim da je vrlo, vrlo važno finansirati umetnost. Žene u umetnosti se trude da ostvare i izraze feminističke ideale, a ponekad su popularne umetničke forme najbolji način da se utiče na mišljenje široke publike.

Džudit Batler, filozofkinja i teoretičarka roda

Mislite, feminističke fondacije koje daju novac ženama? Apsolutno. Feminističkoj fondaciji je potpuno jasan ključni značaj ženskog rada na podržavanju i promovisanju ženskih ljudskih prava. Feministkinje shvataju da podrška i promovisanje ljudskih prava žena u stvari znači podršku i promovisanje ljudskih prava svih. To je suština.

Jody Williamsdobitnica Nobelove nagrade za mir

Rekonstukcija Ženski fond je u periodu od februara do maja 2018. godine uradila evaluaciju svog programa feminističke filantropije.  Kroz proces rada na evaluaciji prošle smo sa Mladenom Jovanovićem iz Niša.

Sažetke samog izveštaja o evaluaciji, kao i preporuka proizašlih iz analize, možete da pronađete ovde: