RWFund logo

RWFund logo

Otčepljenje! – arhiva akcija za donacije

slajder_circles_2

Otčepljenje!

Akcija otčepljenja

začepi sa lažnim obećanjima,
ne čepi se začepljenima,
ne budi kuvana noga
jer svaka ti je zlatna

UČIPI se gde treba!!

Akcija traje 77 dana

Akcija realne brige za društvene promene, prava i položaj žena počinje  8. marta na Međunarodni dan žena i traje do  24. maja Međunarodnog dana ženskih akcija za mir i razoružanje.

Živimo u vremenu kada treba da mislimo na sebe, da ne zaboravimo  druge, da  ulažemo u promene i bolje društvene odnose. Nekad mislimo da nemamo mnogo da damo, da svet menjaju samo bogati ljudi, da je naša uloga nevidljiva ili bedna. Kada bi svaka osoba dala onoliko koliko može, koliko god to bilo, skupilo  bi se dovoljno da se nekom život promeni.

Tokom  77 dana cilj nam je da informišemo građanke i građane o lokalnoj filantropiji i pozovemo ih da doniraju za programe Rekonstrukcije Ženski fond.* Filantropija je ulaganje u  opšte dobro. Kada smo svesne i svesni  da možemo učiniti da nam život  bude  bolji.

U okviru 77 dana pozivamo vas da potpišete trajni nalog sa nama. Donirajte u Ženske inicijative i postanite prijateljica i prijatelj fonda, donatorka i donator, pitajte gde vaše pare odlaze i kakve nove promene donose.

Dinarsku donaciju  kroz trajni nalog možete uplatiti prema sledećim instrukcijama:

 • Naziv računa: Rekonstrukcija Ženski fond
 • Adresa: Braće Baruh 6, 11000 Beograd
 • Broj računa: 205-74020-61
 • Naziv banke: Komercijalna banka AD Beograd
 • Adresa banke: Svetog Save 14, 11000 Beograd
 • *** svrha: donacija

Žene su sastavni deo našeg društva, žene su ljudi, žene menjaju, žene razmišljaju, promišljaju, delaju i solidarno se povezuju. Žene žele da žive bez bede i bezbedno!

Kroz četiri osnovna programa, Rekonstrukcija Ženski fond je podržala preko 80 različitih grupa u 33 grada u Srbiji (period od jula 2004. do decembra 2011). Za  program Ženske inicijative dodelile smo 173 granta. 65 Stipendija “Žarana Papić”37 Urgentnih grantova. U okviru programa Specijalni fokus, dodelile smo preko 100 direktnih grantova, uz kontinuiranu indirektnu podršku. Kompletnu listu grantova koje dodeljujemo i koje smo do sada dodelile možete da pogledate ovdeInstrukcije za doniranje u .pdf formatu možete da pronađete ovde.

U okviru programa Specijalni fokus, dodelile smo preko 100 direktnih grantova, uz kontinuiranu indirektnu podršku.

*Rekonstrukcija Ženski fond je prva lokalna ženska fondacija u Srbiji.

Misija RŽF-a je da podrži i održi feminističku političku platformu protiv rata, nacionalizma, rasizma, militarizma, svih oblika diskriminacije i nasilja prema ženama.

Osnovne funkcije RŽF-a su odgovorno, transparentno i kontinuirano prikupljanje i pružanjefinansijske i stručne podrške i povezivanje srodnih inicijativa.  

UKLJUČITE SE U STRUJNO KOLO POZITIVNE ENERGIJE I DONIRAJTE ZA NAŠE PROGRAME!

_____________________

Zoe Gudović
PR Menadžerka

Rekonstrukcija Ženski fond


8. April – Svetski dan Roma i Romkinja

Akcija otčepljenja

začepi sa lažnim obećanjima,
ne čepi se začepljenima,
ne budi kuvana noga
jer svaka ti je zlatna

UČIPI se gde treba!!

Akcija traje 77 dana

Akcija realne brige za društvene promene, prava i položaj žena počinje  8. marta na Međunarodni dan žena i traje do  24. maja Međunarodnog dana ženskih akcija za mir i razoružanje..

Živimo u vremenu kada treba da mislimo na sebe, da ne zaboravimo  druge, da  ulažemo u promene i bolje društvene odnose. Nekad mislimo da nemamo mnogo da damo, da svet menjaju samo bogati ljudi, da je naša uloga nevidljiva ili bedna. Kada bi svaka osoba dala onoliko koliko može, koliko god to bilo, skupilo  bi se dovoljno da se nekom život promeni.

Tokom  77 dana cilj nam je da informišemo građanke i građane o lokalnoj filantropiji i pozovemo ih da doniraju za programe Rekonstrukcije Ženski fond.* Filantropija je ulaganje u  opšte dobro. Kada smo svesne i svesni  da možemo učiniti da nam život  bude  bolji.

8. april je Svetski dan Roma i Romkinja “Solidarnost Romskih devojaka i devojčica“ je dugoročan edukativan program sa idejom otvaranja „prostora“ u kome mlade devojke iz šest gradova (Leskovac, Niš, Vlasotince, Pirot, Vranje i Bujanovac) uče sa drugima i od drugih, o drugima i o sebi , o sličnostima, ali i razlikama sa svojim vršnjakinjama, uz razumevanje da razlike mogu da spajaju ljude, sagledavaju mogućnosti za promene u vlastitom životu kroz smanjenje izolovanosti. Zamišljeno je da to bude prostor deljenja, razmene, kreativnosti i zabave.

Prvi deo programa obuhvata edukativne seminare na temu: postizanje kohezije grupe, aktivno učenje civilnih vrednosti, strateško mišljenje i planiranje, solidarnost u praksi, privatne i javne prezentacije i izvođenje planova i akcija. Za program se prijavilo 37 Romskih devojaka i devojčica, uzrasta od 13 do 20 godina, od kojih petnaestak redovno učestvuje u programu. Program organizuje Rekonstrukcija Ženski fond  u saradnji sa lokalnim ženskim grupama i predavačicama u okviru programa – dugogodišnjim feminističkim, Romskim aktivistkinjama i umetnicama. 

Rekonstrukcija Ženski fond ima praksu dugoročne posvećenosti razvoju grupa i njihovih programa. Takav pristup omogućava da se ne razmišlja samo o kratkoročnim, trenutno prepoznatim potrebama i problemima.  Mi smo se od početka  rada obavezale na podršku autonomiji i aktivnostima Romskih ženskih organizacija, jer smo znale da su mnoge  od njih u to vreme već imale skoro desetogodišnje aktivističko iskustvo, prve otvorile teme koje se čak i danas smatraju taboo temama (nasilje prema Romkinjama,  prisilni maloletnički brakovi, kult nevinosti). Oslanjajući se na njihovo znanje, iskustvo,  dugogodišnji aktivizam, pružale  smo podršku tamo gde su one procenjivale da im treba dodatno ojačavanje, kao i podršku razvoju nekih novih grupa i mreža, kao što su na primer Romska ženska mreža Vojvodine ili Romska ženska mreža Banata protiv nasilja prema ženama. U okviru 77 dana pozivamo vas da potpišete trajni nalog sa nama. Donirajte za Ženske inicijative i postanite prijateljica i prijatelj fonda, donatorka i donator, pitajte gde vaše pare odlaze i kakve nove promene donose. Donirajte u programe koje Rekonstrukcija Ženski fond radi, kao što je i projekat „Solidarnost Romskih devojaka i devojčica“. Dinarsku donaciju kroz trajni nalog možete uplatiti prema sledećim instrukcijama:

 • Naziv računa: Rekonstrukcija Ženski fond
 • Adresa: Braće Baruh 6, 11000 Beograd
 • Broj računa: 205-74020-61
 • Naziv banke: Komercijalna banka AD Beograd
 • Adresa banke: Svetog Save 14, 11000 Beograd
 • *** svrha: donacija

Žene su sastavni deo našeg društva, žene su ljudi, žene menjaju, žene razmišljaju, promišljaju, delaju i solidarno se povezuju. Žene žele da žive bez bede i bezbedno!

Kroz četiri osnovna programa, Rekonstrukcija Ženski fond je podržala preko 80 različitih grupa u 33 grada u Srbiji (period od jula 2004. do decembra 2011). Za  program Ženske inicijative dodelile smo 173 granta. 65 Stipendija “Žarana Papić”37 Urgentnih grantova. U okviru programa Specijalni fokus, dodelile smo preko 100 direktnih grantova, uz kontinuiranu indirektnu podršku. Kompletnu listu grantova koje dodeljujemo i koje smo do sada dodelile možete da pogledate ovde.

*Rekonstrukcija Ženski fond je prva lokalna ženska fondacija u Srbiji. (www.rwfund.org)Misija RŽF-a je da podrži i održi feminističku političku platformu protiv rata, nacionalizma, rasizma, militarizma, svih oblika diskriminacije i nasilja prema ženama. Osnovne funkcije RŽF-a su odgovorno, transparentno i kontinuirano prikupljanje i pružanje finansijske i stručne podrške i povezivanje srodnih inicijativa.  

UKLJUČITE SE U STRUJNO KOLO POZITIVNE ENERGIJE I DONIRAJTE ZA NAŠE PROGRAME!


9. Maj – Dan pobede nad fašizmom

Akcija otčepljenja

začepi sa lažnim obećanjima,
ne čepi se začepljenima,
ne budi kuvana noga 
jer svaka ti je zlatna

UČIPI se gde treba!!

Akcija traje 77 dana

Akcija realne brige za društvene promene, prava i položaj žena počinje  8. marta na Međunarodni dan žena i traje do  24. maja Međunarodnog dana ženskih akcija za mir i razoružanje.

Živimo u vremenu kada treba da mislimo na sebe, da ne zaboravimo  druge, da  ulažemo u promene i bolje društvene odnose. Nekad mislimo da nemamo mnogo da damo, da svet menjaju samo bogati ljudi, da je naša uloga nevidljiva ili bedna. Kada bi svaka osoba dala onoliko koliko može, koliko god to bilo, skupilo  bi se dovoljno da se nekom život promeni. Tokom  77 dana cilj nam je da informišemo građanke i građane o lokalnoj filantropiji i pozovemo ih da doniraju za programe Rekonstrukcije Ženski fond. * Filantropija je ulaganje u opšte dobro. Kada smo svesne i svesni  da možemo učiniti da nam život bude bolji. 

Donirajte!

Misija RŽF-a je da podrži i održi feminističku političku platformu protiv rata, nacionalizma, rasizma, militarizma, svih oblika diskriminacije i nasilja prema ženama.

Zato odlučno kažemo STOP FAŠIZMU i obeležavamo 9. Maj – Dan pobede nad fašizmom!

U okviru 77 dana pozivamo vas da potpišete trajni nalog sa nama. Donirajte za Ženske inicijative i postanite prijateljica i prijatelj fonda, donatorka i donator, pitajte gde vaše pare odlaze i kakve nove promene donose. Dinarsku donaciju  kroz trajni nalog možete uplatiti prema sledećim instrukcijama:

 • Naziv računa: Rekonstrukcija Ženski fond
 • Adresa: Braće Baruh 6 11000 Beograd
 • Broj računa: 205-74020-61
 • Naziv banke: Komercijalna banka AD Beograd
 • Adresa banke: Svetog Save 14, 11000 Beograd
 • *** svrha: donacija

*** svrha donacija Žene su sastavni deo našeg društva, žene su ljudi, žene menjaju, žene razmišljaju, promišljaju, delaju i solidarno se povezuju. Žene žele da žive bez bede i bezbedno! Kroz četiri osnovna programa, Rekonstrukcija Ženski fond je podržala preko 80 različitih grupa u 33 grada u Srbiji (period od jula 2004. do decembra 2011). Za  program Ženske inicijative dodelile smo 173 granta. 6 5Stipendija “Žarana Papić”37 Urgentnih grantova. U okviru programa Specijalni fokus, dodelile smo preko 100 direktnih grantova, uz kontinuiranu indirektnu podršku. Kompletnu listu grantova koje dodeljujemo i koje smo do sada dodelile možete da pogledate ovde.

*Rekonstrukcija Ženski fond je prva lokalna ženska fondacija u Srbiji. Osnovne funkcije RŽF-a su odgovorno, transparentno i kontinuirano prikupljanje i pružanje finansijske i stručne podrške i povezivanje srodnih inicijativa.

Instrukcije za doniranje u .pdf formatu možete da pronađete ovde.

UKLJUČITE SE U STRUJNO KOLO POZITIVNE ENERGIJE I DONIRAJTE ZA NAŠE PROGRAME!