Stipends Žarana Papić 2007

October

2007 Program area: Stipends Žarana Papić

Stipends approved - October 2007.

Number of stipends: 2 

√ 1. Stipend to: Ana Vilenica

  • Amount: 110.000,00 din.
  • Stipend for:  troškove školarine za doktorske studije, odsek Teorija umetnosti i medija, Univerzitet umetnosti, Beograd, sa doktorskom tezom Teorije kritičke, aktivističke i artivističke umetnosti od 60-ih godina do danas
  • More

May

2007 Program area: Stipends Žarana Papić

Stipends approved - May 2007.

Number of stipends: 2 

1. Stipendistkinja: Danica Vukicevic

Amount: 181.700,00 din.

  • Stipend for:  za školarinu za prvu i drugu godinu magistarskih studija Rod i politika, Centar za ženske studije i istraživanje roda i Fakultet Politi;kih nauka, Beograd.
2. Stipend to: Jovanka Brkic, More

February

2007 Program area: Stipends Žarana Papić

Stipends approved - February 2007.

Number of stipends: 2 

√ 1. Stipend to: Maja Petrovic

  • Amount: 80.000,00 din.
  • Stipend for:  školarinu za drugu godinu magistarskih studija “Rod i politika”, Centra za ženske studije i istraživanja roda i Fakulteta politickih nauka u Beogradu
2. Stipend to:: Gordana Stojakovic