RWFund logo

RWFund logo

RŽFond predstavlja (Sa(govornice!

(Sa(govornice

Potražite sagovornice na različite teme među stipendistkinjama našeg programa “Žarana Papić”!

Da je žena kao govornica malo u javnom prostoru je činjenica. Da je pravog dijaloga, kritičkog mišljenja i govora u javnom prostoru (i ne samo javnom) malo, je još jedna činjenica.

S druge strane, svedočimo da se gotovo uvek isti ljudi pojavljuju u medijima i na različitim skupovima, (uključujući i ženske i feminističke), kao govornice. Brojni su razlozi za to – neke žene su zaista dobre govornice, neke imaju mnogo toga da kažu, ali ne žele javno, inertnost novinara/ki (i drugih) da potraže neke nove kontakte van svojih “adresara”.

Rekonstrukcija Ženski fond vam predstavlja (Sa(Govornice, bazu stipendistkinja našeg programa “Žarana Papić”. Fokusirale smo se na stipendistkinje, jer znamo da je tu akumulirano veliko i raznovrsno znanje, a i svesne smo da slične baze već postoje. Namenjena je medijima i organizatorima/kama različitih konferencija, debata, razgovora, a kojima su potrebne stručne sagovornice na različite teme.

Baza nije konačna – ovde su se predstavile dosadašnje stipendistkinje koje su želele da učestvuju u ovoj inicijativi. Nadamo se da će im se vremenom pridružiti buduće (Sa(govornice.

http://www.sagovornice.rwfund.org

Vaše,

Rekonstrukcija Ženski fond