RWFund logo

RWFund logo

Uslovi uplate donacije

Politika Privatnosti

RŽF čuva privatnost svih naših donatora. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o donatorima kako bismo im pravovremeno dostavili obaveštenje i informisali ih u skladu sa dobrim običajima i u cilju pružanja kvalitetnih vesti. Svi podaci o donatorima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla.
Svi zaposleni u RŽF, kao i partneri i saradnici odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.
Zadržavamo diskreciono pravo da ovu Politiku privatnosti možemo izmeniti u svako doba i da tako izmenjen tekst postane važeći odmah po objavi istog na Web sajtu.

Prikupljanje i upotreba podataka

Tokom Vaše posete sajtu možemo prikupiti vaše lične podatke koji su neophodni da podesite svoj nalog, u svrhu naplate donacije. Vaše lične podatke koristimo isključivo i samo kako bi nam omogućili da Vam obezbedimo blagovremene informacije o donacijama i akcijama koje sprovodimo zahvaljujući vašoj podršci, da bismo unapredili rad Web sajta, uspostavili kontakt sa Vama, kao i u svrhu saradnje sa institucijama odgovornim za sprovođenje zakona.

Mi ne prodajemo i ne iznajmljujemo Vaše lične podatke trećim licima, za njihove markentiške potrebe a da prethodno nismo Vama dali mogućnost da tu opciju isključite. Nikada i ni pod kojim uslovima nećemo zloupotrebiti Vaše lične podatke.

Načini uplate donacije

Uplatu donacije na našoj internet stranici je moguće izvršiti na jedan od sledećih načina: platnim karticama – VISA, Maestro ili MasterCard koje podržavaju plaćanje preko Interneta. Plaćanje karticama je realizovano u saradnji sa AllSecure doo i Intesa banka i obavlja se na bezbedan i sertifikovan način preko AllSecure Payment Gateway-a, jednostavnim unosom podataka sa platne kartice.

Nakon što se unesu podaci o kartici i potvrdi plaćanja, banka autorizuje transakciju i time je donacija odobrena. Iznos će biti rezervisan na vašoj kartici (računu) i neće Vam biti raspoloživ za drugu namenu.

Proverite kod banke koja je karticu izdala da li Vaša kartica podržava plaćanje preko Interneta.

Zaštita podataka

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacije se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola, primenom najsavremenijih metoda tokenizacije osetljivih podataka, i u skladu sa PCI-DSS standardima. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni fondaciji.

3D Secure zaštita za sve fondacije i donatore – AllSecure Payment Gateway koristi najviše globalne standarde zaštite i privatnosti podataka. Svi korisnici AllSecure Payment Gateway su automatski uključeni u 3D-Secure zaštitu, čime se donatorima garantuje bezbednost donacije. Brojevi platnih kartica donatora se ne čuvaju na sistemu fondacije a sam upis se štiti SSL enkripcijom podataka.

PCI DSS Standardi – AllSecure Payment Gateway se konstantno usaglašava sa svim zahtevima kartičarskih organizacija u cilju povećanja nivoa bezbednosti. Od 2005 godine do danas, bez prekida, sistem je sertifikovan kao PCI-DSS Level 1 što predstavlja najviši standard u industriji. PCI Data Security Standard (PCI-DSS) je norma koja definiše neophodne mere bezbednosti pri obradi, čuvanju i prenošenju osetljivih kartičarskih podataka. PCI Standardima se štite osetljivi podaci o korisniku kartice tokom celog procesa plaćanja: od momenta unosa podataka na sajtu fondacije, tokom komunikacije između RŽF i relevantnih banaka i kartičarskih organizacija, kao i kasnije čuvanje tih podataka.

Politika reklamacija

U slučaju nastanka eventualnih problema u vezi sa doniranjem, donator/ka može izvršiti reklamaciju slanjem e-maila na adresu office@rwfund.org.

Povraćaj donacija

Povraćaj donacije je moguć u slučaju da je uplata izvršena zloupotrebom platne kartice od strane trećih lica, ili u slučaju da je pri uplati unet pogrešan iznos donacije, u skladu sa procedurom propisanom ovim Uslovima korišćenja.

U slučajevima pogrešnih iznosa za donacije potrebno je podneti skenirani pisani i obrazloženi zahtev za povraćaj uplaćenog iznosa, u slobodnoj formi i potpisan od strane vlasnika/ce platne kartice, i to u roku od 120 dana od izvršene uplate donacije, na elektronsku adresu office@rwfund.org ili poštom na adresu Braće Baruh 6/41, 11000 Beograd. Uz zahtev je neophodno dostaviti i e-mail sa potvrdom o izvršenoj transakciji, skeniranu ličnu kartu vlasnika/ce kartice i kontakt telefon.

Donator/ka će biti kontaktiran/a od strane Rekonstrukcije Ženskog fonda u roku od 30 radnih dana od prijema urednog zahteva. Sredstva koja se vraćaju Rekonstrukcija Ženski fond će moći da isplati donatoru/ki samo na račun koji je vezan za platnu karticu kojom je donacija izvršena.

Povraćaj se vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev Rekonstrukcije Ženskog fonda obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika/ce kartice.

Zahtevi za povraćaj podneti nakon isteka roka od 120 dana od izvršene uplate donacije ili na adresu različitu od adresa ovde navedenih, neće biti razmatrani.

Izjava o konverziji

Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD). Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se srednji kurs Narodne Banke Srbije. Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu.

Izjava o PDV-u

Rekonstrukcija Ženski fond nije u sistemu PDV-a.

Prekid Mesečnih Donacija

Prekidanje mesečnih donacija, donator može izvršiti u bilo kom trenutku pristupanjem na stranicu „Moj nalog“. Klikom na opciju „Donacije“, u tabeli se prikazuju sve donacije donatora, pri čemu aktivne mesečne donacije imaju i opciju „Otkaži“ koja prekida mesečna davanja.