RWFund logo

RWFund logo

Rekonstrukcija Ženski fond raspisuje konkurs za radno mesto: koordinatorka fondacije

logo
Rekonstrukcija Ženski fond je jedina lokalna ženska fondacija u Srbiji, sa sedištem u Beogradu. RŽF je posvećena autonomnom ženskom organizovanju.

Fond podržava sve vidove izražavanja, prevencije i zaštite ženskih ljudskih prava: od uličnih akcija do akademskih analiza. Osnovne funkcije RŽF-a su odgovorno, transparentno i kontinuirano prikupljanje i pružanje finansijske i stručne podrške i povezivanje srodnih inicijativa. Misija RŽF-a je da podrži i održi feminističku političku platformu protiv rata, nacionalizma, rasizma, militarizma, bilo kog oblika diskriminacije i nasilja prema ženama.
Konkurs za radno mesto koordinatorke fondacije otvoren je do 4. marta 2020. godine.

Više o uslovima konkursa, kao i potrebnim znanjima i veštinama, možete pročitati na ovom linku.