RWFund logo

RWFund logo

Konkurs za stipendije “Žarana Papić” – novi rok je 11. februar!

Fašizam je, u stvari, veoma aktivan proces, stalno tra-
ženje saradnje na normalizaciji njegovih kodeksa, netransparen-
tan ali moćan zahtev svakom pojedincu, svakom političkom subjek-
tu, da sa njim deli norme do tačke sa koje nema povratka kada se po-
stiže konsenzus/prećutkivanje uništenja Drugog, a kolaboriranje
postaje “prisilno dobrovoljno”.

Žarana Papić

U jeku intenzivne fašizacije društva, normalizacije različitih vidova represije i podmuklog uvlačenja u (ne)svesno saučesništvo, znanje i obrazovanje nezamenljivi su kao osnova borbi protiv ovih fenomena. Možda je baš snaga znanja razlog zašto se progresivni obrazovni programi potiskuju, zaključavaju, čine (finansijski) nedostupnima. Ne pristajemo na otuđenje progresivnih znanja – ona su neodvojiva od smislenih feminističkih akcija! 

Zato od početka svog rada podržavamo devojke i žene u sticanju znanja kroz ženske/rodne, mirovne i druge progresivne obrazovne programe koji dugoročno doprinose ovim pitanjima. Podršku pružamo kroz stipendije “Žarana Papić”, a ove godine je novina da se stipendije dodeljuju iz nezavisnih sredstava prikupljenih kroz pojedinačne donacije dijaspore i lokalne zajednice. Ponosne smo na uključivanje šire zajednice u podršku stipendistkinjama, jer ova priča svakako nije samo priča o novčanim sredstvima – zajedno pričamo o dostupnosti obrazovanja, o društvenim nejednakostima koje lišavaju devojke i žene šanse za visoko obrazovanje, i zajedno praktikujemo solidarnost neophodnu za premošćavanje dok obrazovanje ne bude konačno dostupno svima. 

Stipendije su namenjene akademkinjama i aktivistkinjama (prvenstveno, ali ne i isključivo feminističkog pokreta) za više obrazovanje. Prednost imaju kandidatkinje za Master studije politikologije – studije roda na Fakultetu političkih nauka, a u zavisnosti od dostupnih sredstava, stipendije mogu biti dodeljene i za druge progresivne programe koji snaže ženski aktivizam. Pri odabiru stipendistkinja posebno vodimo računa o kandidatkinjama u deprivilegovanim pozicijama. 

Diploma je samo jedan korak ka krajnjim ciljevima stipendije. Ono što je mnogo važnije je praktična upotreba stečenih znanja. Stipendistkinje se stoga obavezuju da će, po završetku studija, pored prilaganja završnog rada, biti otvorene za saradnju sa organizacijama i pojedinkama iz feminističkog pokreta kako bi delile stečena znanja i stručnost.

Za prijavu je potrebno poslati CV i prijavni formular koji se nalazi na ovom linku, gde možete pročitati i više o programu stipendija. Prijave se šalju na adresu office@rwfund.org, gde takođe možete poslati svoja pitanja i nedoumice. 

Rok za dostavljanje prijava je 11. februar u 16h!