RWFund logo

RWFund logo

Osmomartovski forum teatar

8. mart, od 17 do 20:00 u Infoo room-u Kancelarije za mlade Beograd (Bočni ulaz Kolarca, Studentski trg 5)

Osmomartovski forum teatar o rodno-zasnovanom nasilju i predstavljanje rezultata projekta Quest for peace and equality koji je podržala Ekumenska inicijativa žena iz Omiša.