Jul

2004

Program: Podrška ženskim inicijativama

Dodeljeni grantovi - Jul 2004. 
Broj grantova:

1. “Ženski centar Užice”, Užice

 • Din: 250.000,00
 • Odobreno: Juli 2004.
 • Naziv projekta: “Za Nas Za Druge” (pet koraka do biznisa, šest koraka do zadruga)
 • Cilj projekta : Osposobljavanje 80 žena iz Užica koje su nezaposlene i nalaze se na tržištu rada, da započnu sopstveni biznis, bilo kao preduzetnice ili kao osnivačice neke zadruge. Seminari se izvode po programu “Pet koraka do biznis plana”.

2. Udruženje žena i majki “ANNA”, Novi Pazar

 • Din: 244.740,00
 • Odobreno: Juli 2004.
 • Naziv projekta : Zdravstvena edukacija i preventiva žena na seoskom području
 • Cilj projekta : Veća informisanost žena u seoskim područjima opštine Novi Pazar o njihovom zdravlju i promena svesti o potrebi redovnih poseta lekaru-ginekologu.

3. ”Iz kruga”- organizacija za podršku ženama, deci i porodici osoba sa invaliditetom koji su preživeli nasilje, diskriminaciju i izolaciju, Beograd

 • Din: 199.438,00
 • Odobreno: Juli 2004.
 • Naziv projekta : Adaptacija prostora za rad
 • Cilj projekta : Renoviranje zgrade u kojoj se nalazi kancelarija organizacije. Zgrada je potpuno ruinirana, bez struje, vode i upotrebljivog mokrog čvora. Prelaskom u nove prostorije, koje je organizacija dobila od Javnog preduzeća Poslovni prostor Vračar, grupa “Iz kruga” će biti u mogućnosti da nastavi sa svojim aktivnostima. Ostali donatori su Građevinska firma “Kolubara” koja je uradila generalni projekat i Direkcija za Gradsko građevinsko zemljište.

4. Romski ženski centar “Bibija”, Beograd

 • Din: 239.040,00
 • Odobreno : Juli 2004.
 • Naziv projekta : Institucionalna podrška Romskom ženskom centru “Bibija”
 • Cilj projekta : Učiniti vidljivim nasilje nad Romkinjama i njihovom decom, pružiti im podršku putem psihosocijalnih radionica, obelodaniti diskriminaciju prema Romkinjama, učiniti vidljivim ženska prava Romkinja, pomoći u njihovom ekonomskom osamostaljivanju, podići svest o važnosti obrazovanja, promeniti krajnje nepovoljan položaj Romske žene u porodici i društvu.

5. “Incest Trauma Centar”, Beograd

 • Din: 249.500,00
 • Odobreno: Juli 2004.
 • Naziv projekta : Otvaranje prve 24-časovne telefonske službe u Srbiji za decu i odrasle osobe koje su preživele seksualno zlostavljanje
 • Cilj projekta : Traumatizujuća iskustva se događaju tokom čitavog dana i žrtve nasilja moraju imati dostupne i adekvatne izvore pomoći svih 24 časa. Ustanovljavanjem servisa želi se stimulisati prijavljivanje slučajeva seksualnog zlostavljanja i pružanje pravilne i koordinisane asistencije.

6. “Ženski centar Leskovac”, Leskovac

 • Din: 249.200,00
 • Odobreno: Juli 2004.
 • Naziv projekta : Pripremne aktivnosti za osnivanje SOS telefona
 • Cilj projekta : Edukacija aktivistkinja Ženskog centra i predstavnica medija za rad sa žrtvama nasilja i saradnju sa nadležnim institucijama.

Program: Stipendije Žarana Papić

Dodeljene stipendije – Jul 2004.
Broj stipendija: 3 

1. Stipendistkinja : Tatjana Perić

 • Iznos stipendije : 1200 $ + 21.426,00 din.
 • Odobreno: Juli 2004.
 • Stipendija se dodeljuje za: učešće Tatjane Perić u programu “Democracy and Diversity Graduate Summer Institute” koji se već 13 godina održava u Krakovu (Poljska). Radi se o interdisciplinarnom programu koji nudi predavanja vrhunskih stručnjaka o ključnim socijalnim, političkim i kulturnim preprekama koje se javljaju u toku građenja demokratije i demokratizacije danas i ekvivalent je jednom semestru postdiplomskih studija.Jedan od kurseva koji će pohađati naša stipendistkinja je kurs o teorijama rodnosti u kulturi koji između ostalog obuhvata i pregled trendova u studijama rodnosti u SAD i Istočnoj i Srednjoj Evropi i ženski aktivizam.

2. Stipendistkinja: Adriana Zaharijević

 • Iznos stipendije : 832 EUR + 12.330,00 din.
 • Odobreno: Juli 2004.
 • Stipendija se dodeljuje za : učešće Adriane Zaharijević u programu Noise Summer School u Ljubljani od 5 – 18. septembra 2004. koji je namenjen mladim “gender” teoretičarkama. Ovaj program je od posebnog značaja za ekspertizu naše stipendistkinje koja će biti od velike pomoći razvoju ženskih inicijativa.

3. Stipendistkinja : Aleksandra Haravan

 • Iznos stipendije : 1500 $ + 480 EUR
 • Odobreno : Juli 2004.
 • Stipendija se dodeljuje za : prvu godinu redovnih studija školske 2004/5. na Fakultetu za socijalni rad u Ljubljani i obavezni kurs slovenačkog jezika pri Filozofskom fakultetu u Ljubljani.
 • Oblast socijalnog rada je polje koje ima veliki uticaj na poboljšanje života ranjivih grupa stanovništva, među kojima su žene uvek najbrojnije i najugroženije. U tom radu sa ženama, potreba za drugačijim, novim i boljim sistemima zaštite postaje očigledna, a to se posebno odnosi na delokrug aktivnosti centara za socijalni rad. Dosta toga može se naučiti iz primera dobre prakse u Sloveniji, posebno imajući u vidu da će se oblast socijalnog rada brzo reformisati i u Srbiji. Mnoga predavanja na Fakultetu za socijalni rad, kao na primer “ Muškarci i žene u socijalnom radu” bi mogla biti od velikog značaja za ženski pokret i njihove aktivnosti kod nas.